Diagnose

Barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0 – 6 år

Barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser har sammensatte hjelpebehov på grunn av store bevegelsesvansker og utfordringer knyttet til samspill, språk, kommunikasjon og læring. Barna trenger tverrfaglig behandling og oppfølging. Familien får tilbud om dette.

Når mange fagpersoner og ulike instanser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, skal samarbeide med og om et barn og familien, kan det hende at både foreldre / foresatte og fagpersoner mister oversikten over hva som skal skje når, og hvem som har ansvar for hva. For å gi alle parter en god oversikt er det utarbeidet et pasientforløp som varer fram til barnet begynner i skolen.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Pasientforløpet er utarbeidet i samarbeid med de ulike teamene / faggruppene ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) St. Olavs hospital, representanter fra brukergruppen, representanter fra førstelinjetjenesten ved kommunene i Trøndelag, Statped midt, Bufetat, NAV Hjelpemiddelsentralen og Barne- og ungdomsklinikken.

Henvisning og vurdering

Hos noen er det klart allerede i svangerskapet at barnet vil få en alvorlig funksjonsnedsettelse, men det kan også oppdages ved eller etter fødselen. Det betyr at den individuelle oppfølgingen ofte starter ved aktuell avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Videre utredning og oppfølging skjer ved henvisning til HABU, St. Olavs hospital. Barnet kan også bli henvist fra kommunehelsetjenesten med mistanke om at noe ikke er normalt ved barnets utvikling.

Utredning

Barnet sikres en helhetlig nevrologisk utredning. Denne vil i de fleste tilfeller være påbegynt ved Barne- og ungdomsklinikken og videreføres ved habiliteringstjenesten.

Den medisinske utredningen tar sikte på å avklare grad av funksjonsnedsettelser og mulige årsaker til disse. Ved ytterligere utredning og funksjonsvurderinger vektlegges områdene

 • bevegelse (motorikk)
 • leik / læring (kognisjon)
 • språk / samspill (kommunikasjon)

Sammen med medisinske forhold er dette svært viktig for forståelsen av barnets styrker og forutsetninger. Det legges stor vekt på å se alle utviklingsområder hos barnet som en helhet.

Behandling

Individuell behandling / oppfølging skjer via ulike tilbud på HABU, St. Olavs hospital i hjemmet eller i barnehagen. Det er tilbud om foreldresamtaler i tillegg til utredning / kartlegging av barnet og oppfølging av de mål man har blitt enige om.

For å sikre godt samarbeid og gode avtaler mellom foreldre og alle tjenesteyterne, er det i pasientforløpet laget en plan for samarbeidsmøter.

 

Oppfølging

Pasientforløpet legger vekt på både individuell og gruppebasert oppfølging.

Individuell oppfølging

Individuell oppfølging skjer ved HABU, St. Olavs hospital, i hjemmet eller i barnehagen hvor det tilbys foreldresamtaler, utredning / kartlegging og oppfølging av de mål man ble enige om.

Tilbud i gruppe

Tilbud i gruppe gis i form av kurs og fagdager for foreldre og fagpersoner fra kommunen. I tillegg gis det gruppetilbud for familier.

Etter ønske og godkjenning fra foreldre, tilbyr habiliteringstjenesten nettverkssamlinger for de som jobber nærmest barna til daglig.

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Barne- og ungdomsklinikken

Kontakt Barne- og ungdomsklinikken

Oppmøtested

Innkallingsbrevet vil fortelle hvor i Barne- og ungdomsklinikken du skal henvende deg.
Sykehuset har blå informasjonstavler med stedsangivelser. De henger i takene.

Besøkstider

Vi har åpent alle dager, hele døgnet.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number