Diagnose

Behandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd Østmarka

Akuttpostene på Østmarka tar i mot pasienter i alle kategorier som øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Typisk dreier det seg om pasienter med akutte psykoser eller andre alvorlige psykiatriske sykdommer, men også pasienter som er i alvorlig krise eller er selvmordstruet. Mange har ledsagende rusproblemer.

Om lag en tredjedel av pasientene legges inn på tvang, men det er mindre enn 10 % som blir pålagt behandlingstiltak mot deres vilje. Alle pasienter som legges inn på tvang eller utsettes for tvangstiltak får tilbud om å snakke med og kan klage til Kontrollkommisjonen.

Utredning

Alle øyeblikkelig hjelp innleggelser skal skje etter vurdering av primærlege, somatisk lege eller behandler på DPS. På dagtid fram til kl 15.00 er det de akutte ambulante teamene på DPS som skal ha øhj henvendelsene.

Behandling

Pasientene blir tatt i mot av lege og sykepleier, som går gjennom sykehistorien og foretar en somatisk undersøkelse. Alle pasientene blir vurdert av lege- eller psykologspesialist innen 24 timer og får fast behandler og miljøkontakt. Blodprøver tas regelmessig.

Behandling og varighet av oppholdet tilpasses den enkelte pasient. Alle vil få samtaler. Medisiner blir tilbudt der det er indisert. Ved alvorlige psykoselidelser hvor pasienten mangler innsikt og mangel på behandling er uforsvarlig, kan medisiner bli gitt mot pasientens vilje. I disse tilfellene kan pasientene klage til fylkeslegen.

Miljøterapien tilpasses den enkelte pasient, og kan omfatte samtaler, opplæring, trening, aktiveter, skjerming.

Oppfølging

De fleste pasientene skrives ut til oppfølging i DPS eller Primærlege. Oppfølgende instans får en epikrise fra oppholdet med akuttpostens vurderinger og anbefalinger om videre oppfølging.

Kontakt

Østmarka Akuttseksjonen

Kontakt Akuttseksjonen

Oppmøtested

Østmarkveien 41
7040 TRONDHEIM
En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka