Behandling

Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi

Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi er et tilbud til deg som er utredet og får behandling for epilepsi. Det forutsetter en stabil anfallssituasjon, slik at du ikke lenger har behov for hyppige legekontroller. Tilbudet er digitalt og blir gjennomført i HelsaMi.

Pasienter med kronisk sykdom blir vanligvis fulgt opp gjennom faste kontroller hos spesialist, ofte en gang i året.

Ved behovsstyrt oppfølging får du som pasient mulighet til å rapportere inn helsetilstanden din hjemmefra. Du fyller ut kartleggingsskjemaet «Egenrapportering ved Epilepsi» to til tre ganger i året eller ved behov. På denne måten vil du få tilbud om legekonsultasjon når behovet er der, og du slipper å reise til sykehuset når alt går bra.
Logo, firmanavn
VIDEO: Klikk på bildet over for å se video.

Før

Hvis din anfallssituasjon er stabil, kan behovsstyrt oppfølging av epilepsi være noe for deg. Når du har ordinær time på poliklinikken vil din behandlende lege vurdere om dette tilbudet kan være aktuelt å prøve. 
 
Hvis du tenker at dette kan være noe for deg, men ikke har fått tilbudet, kan du ringe nevrologisk poliklinikk (se kontaktinfo nederst på siden) og be om å bli kontaktet om tilbudet.

Under

Diagram

Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi innebærer at du får oppgaver i HelsaMi to til tre ganger i året:

 • Gjennomgang av legemiddellisten.
 • Spørsmål om helsetilstand (det tar 5-10 minutter).
 • Registrering ved epilepsianfall (dette er ikke obligatorisk).
 • Blodprøvekontroll (en gang i året).
Hvis du opplever behov for kontakt med poliklinikken mellom de faste rapporteringene, kan du sende inn et nytt kartleggingsskjema. Nye skjema er alltid tilgjengelig i HelsaMi under "Spørreskjema" i menyen. Helsepersonell vil følge opp besvarte skjema fortløpende. 
 
Nedenfor finner du utfyllende informasjon om de fire oppgavene. For pasienter som har dette tilbudet, vil denne informasjonen også finnes tilgjengelig under «Opplæring» i hovedmenyen i HelsaMi.
 

Slik vil det se ut i HelsaMi

 
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

I kartleggingsskjemaet vil du få spørsmål om legemidler. Du vil bli bedt om å oppgi navn og dosering på legemidlene du bruker mot epilepsi. Vi trenger også å vite om du har begynt eller har sluttet med andre legemidler. 
 
Fornyelse av epilepsimedisinene dine gjøres av fastlegen.
 

Spørreskjemaet "Egenrapportering ved epilepsi" er laget for å kartlegge ditt behov for oppfølging. Det er viktig at du har tar deg god tid til å besvare spørsmålene. Når du har startet utfyllingen er det ikke mulig å mellomlagre og du vil måtte starte på nytt dersom du avbryter. Du bør derfor sette av 10 minutter uten forstyrrelser for å besvare hele skjemaet.
 
Spørreskjemaet er standardisert og designet for å fange opp behov på tvers av ulike typer epilepsi. Alle spørsmålene du får her gjelder hele perioden siden forrige konsultasjon eller forrige gang du svarte på dette spørreskjemaet. Du kan se dato for sist innsendt skjema under "Spørreskjema" i menyen i HelsaMi. Trykk på "Vis tidligere svar". Der kommer dato opp og du kan se spørreskjemaet. Svarene dine formidles til poliklinikken som følger deg opp.
 
Hvis du opplever behov for ny vurdering mellom intervallene, ber vi deg fylle ut ett ekstra spørreskjema. Du finner "Egenrapportering Epilepsi" under "Spørreskjema" i menyen i HelsaMi.

I HelsaMi har du også en Anfallskalender tilgjengelig. Denne finner du i menyen under "Målinger". Dette er ikke obligatorisk, men vi anbefaler deg å benytte denne for å registrere dine anfall. Det du dokumenterer der lagres i din journal og blir tilgjengelig for helsepersonell. Du kan registrere fortløpende eller i forbindelse med egenrapporteringen. 

Én gang i året skal du også gjennomføre blodprøvekontroll før du fyller ut kartleggingsskjemaet. Du vil få påminnelse om dette i HelsaMi og mulighet til å bestille blodprøverekvisisjon dersom du har behov for det.


Gjennomføring

Prøven skal tas medikamentfastende, ca. 12 timer etter siste medisininntak. Du kan spise og drikke samt ta dine øvrige medisiner som vanlig.

Oppmøtested

Du velger selv om du ønsker å ta blodprøvene dine på ett av sykehusets laboratorier eller hos fastlegen. Du må selv bestille time til prøvetaking.

Blodprøverekvisisjon

Når du får påminnelse om blodprøvekontroll i HelsaMi, vil du også få mulighet til å bestille blodprøverekvisisjon dersom du har behov for det. Blodprøverekvisisjon er nødvendig både for at prøvetakeren skal vite hvilke prøver som skal tas, og at prøvesvarene skal komme til din behandlende lege.

Oppfølging av blodprøvesvar
Det er sykehuset som har ansvar for å følge opp blodprøvene og kontakte deg dersom det er resultater som må følges opp. For å kunne motta oppgaver fra oppfølgingsprogrammet, må SMS-varslinger for dine oppgaver være aktive.

Slik går du fram:

 1. Gå inn i appen HelsaMi. Etter at du har logget deg inn med bank-id, kommer du til startmenyen.
 2. Trykk på den blå Meny-knappen
  Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
 3. Skroll nedover på menylisten som kommer opp på skjermen din, til du kommer til kontoinnstillinger. Under den overskriften finner du varselinnstillinger. Trykk på varselinnstillinger.
  Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
 4. Inne på varselinnstillinger får du flere innstillingsmuligheter. Sørg for at den som heter tekstmeldinger er påslått. Deretter trykker du Lagre endringer og Ok.
  Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

   

  

Kontakt med sykehuset

Svarene du avgir i spørresskjemaet "Egenrapportering ved epilepsi" vil være avgjørende for videre oppfølging. Besvarelsene blir evaluert og kodet digitalt. Helsepersonell følger opp besvarte skjema fortløpende. Utfylling av skjema utløser ikke egenandel. Ved behov for utfyllende og supplerende informasjon vil du bli satt opp til en telefonkonsultasjon hos sykepleier, egenandel vil da tilkomme. Det samme gjelder hvis utfylt skjema fører til konsultasjon hos lege.

 • Kode grønn: Din besvarelse gir ikke grunn til bekymring og krever ikke videre oppfølging. Du vil få nytt skjema etter avtalt intervall.
 • Kode gul: Du har besvart spørreskjemaet på en slik måte at vi kan mistenke forverring av din helsetilstand. Sykepleier vil ta kontakt med deg for å innhente mer informasjon.
 • Kode rød: Din besvarelse krever videre oppfølging og du vil bli kontaktet av sykehuset.
 

Øyeblikkelig hjelp

Vi gjør oppmerksom på at rapporteringer ikke blir kontinuerlig overvåket av helsepersonell. Ved behov for rask hjelp må du ta kontakt med fastlege, legevakt (116 117) eller ringe 1 1 3 dersom det er akutt.

Etter

Dersom situasjonen din skulle forverre seg, vil vi tilby deg tettere oppfølging. Ta direkte kontakt med avdelingen for helsehjelp, samt vurdering av om denne type oppfølging fortsatt er egnet for deg. 
 
Ta kontakt med avdelingen som behandler deg dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av tilbudet om digital egenregistrering. 

Kontakt

Nevro øst Nevrologisk poliklinikk

Kontakt Nevrologisk poliklinikk

Oppmøtested

Første etasje i Nevrosentrets østfløy, med ekspedisjon, venterom, legekontorer, oppholdsrom, pasientrom, undersøkelsesrom og sykepleierkontorer. 

Åpningstid kan variere i forbindelse med helligdager og ferie.

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Transport

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number