Behandling

Daratumumab (Darzalex) hjemmebehandling

Daratumumab tilhører en gruppe legemiddel som kalles monoklonale antistoffer. Legemiddelet fester seg på et protein som finnes på myelomceller. Legemiddelet hjelper immunsystemet ditt til å kjenne igjen og ødelegge myelomcellene.

Denne informasjonen er ment som en veiledning til deg som skal behandles hjemme med Daratumumab (Darzalex).

Hvorfor hjemmebehandling?

Du som behandles med Daratumumab (Darzalex) kommer vanligvis regelmessig til sykehuset for behandling. For å korte ned på tiden du bruker til, fra og på sykehuset for behandling, tilbyr vi nå at du kan behandle deg selv hjemme enkelte ganger. Tiden din er verdifull, og vi håper med dette at du får tilbringe mer tid hjemme, til arbeid eller andre aktiviteter som du setter pris på. Siden du har en sykdom som kommer til å trenge behandling gjennom lengre perioder, håper vi at dette tiltaket kan være med på å øke livskvaliteten din.

Før du starter

Du vil få opplæring i å sette medikamentet før du starter med hjemmebehandling. Hvis du lurer på noe / trenger praktiske råd i forbindelse med behandlingen, tar du kontakt med sykepleier ved Poliklinikk for blodsykdommer på tlf 72825101.

Hva er Daratumumab (Darzalex)?

Daratumumab tilhører en gruppe legemiddel som kalles monoklonale antistoffer. Legemiddelet fester seg på et protein som finnes på myelomceller. Legemiddelet hjelper immunsystemet ditt til å kjenne igjen og ødelegge myelomcellene.

 

Hvorfor hjemmebehandling?

Du som behandles med Daratumumab (Darzalex) kommer vanligvis regelmessig til sykehuset for behandling. For å korte ned på tiden du bruker til, fra og på sykehuset for behandling, tilbyr vi nå at du kan behandle deg selv hjemme enkelte ganger. Tiden din er verdifull, og vi håper med dette at du får tilbringe mer tid hjemme, til arbeid eller andre aktiviteter som du setter pris på. Siden du har en sykdom som kommer til å trenge behandling gjennom lengre perioder, håper vi at dette tiltaket kan være med på å øke livskvaliteten din.

Hvordan foregår behandlingen?

Daratumumab (Darzalex) er flytende og kommer i hetteglass som oppbevares i kjøleskap inntil det skal benyttes. Legemiddelet trekkes opp i en sprøyte umiddelbart før administrering subcutant (i underhudsfettet) på magen, ca 7-10 cm til høyre eller venstre for navlen. Når du skal gi deg selv behandling med Daratumumab (Darzalex) hjemme, følger du oppskriften (steg for steg) som du finner i denne brosjyren. Daratumumab (Darzalex) er holdbart inntil 24 timer i romtemperatur etter at glasset er tatt ut av kjøleskapet. Det er viktig at du setter av tid til behandling den dagen du og din lege / kontaktsykepleier har blitt enige om.

 

Det er viktig at du føler deg frisk på behandlingsdagen – still deg selv følgende spørsmål:

 • Føler du deg syk eller har du hatt symptomer på forkjølelse?
 • Har du feber over 38º?

Om du svarer ja på noen av disse spørsmålene, skal du ikke gi deg selv behandling. Ta kontakt med sykepleier ved Poliklinikk for blodsykdommer. Vedkommende vil i samråd med legen din legge en ny plan for neste behandling.

Daratumumab (Darzalex) oppbevares i kjøleskap

 • Ta ut Daratumumab (Darzalex) fra kjøleskapet
 • La glasset oppnå romtemperatur i ca. 30 min
 • Glasset skal ikke eksponeres for sollys
 • Ikke rist glasset
 • Ferdig opptrukket sprøyte kan oppbevares i inntil 24 timer i kjøleskap eller i 12 timer i romtemperatur

Det anbefales å sette medikamentet umiddelbart etter tilberedning.

 

Steg for steg guide – ren teknikk, unngå berøring av rene / sterile punkter

 1. Ta ut Daratumumab (Darzalex)-hetteglasset fra kjøleskapet

 2. Vask hender med såpe og vann

 3. Ta fram utstyret og plasser på et rent bord / underlag.

  Dette trenger du: Daratumumab hetteglass, subcutant nålesett, desinfeksjonsservietter, Mini-spike, 20 ml sprøyte, teip, ev steril kompress og plaster.
  En gruppe flasker og beholdere
  Oversikt over alt av utstyr du trenger ved behandling med Daratumumab (Darzalex). Foto: St.  Olavs hospital
 4. Forbered sprøyta:
  • Fjern lokket fra hetteglasset
  • Desinfiser gummimembranen med en desinfeksjonsserviett og la det tørk
  • Ta beskyttelseshetta av Mini-spiken og sett den loddrett ned i gummimembranen. Unngå berøring av membranen eller spissen på spiken
  • Åpne lokket på toppen av Mini-spiken og skru fast sprøyta uten å berøre tuppen av sprøyta eller tilkoplingen på spiken
  • Vend flaska opp-ned og trekk sprøytestempelet mot deg så innholdet i glasset (15 ml) kommer over i sprøyta
  • Fjern sprøyta fra glasset og skru på det subcutane nålesettet uten å berøre tilkoplingspunktene. Fyll nålesettet med legemiddelet ved å presse forsiktig på sprøytestempelet

 5. Forbered injeksjonsstedet på magen
  • Desinfiser valgt område (7-10 cm fra navlen)
  • Ta bort beskyttelseshylsen fra nåla, uten å berøre den ubeskyttede nåla. Klem opp en hudfold mellom to fingre så det desinfiserte hudområdet kommer opp midt mellom fingrene
  • Sett på plass nåla i 45 graders vinkel og sett en teip over vingene på nålesettet for å holde nåla på plass under injeksjonen
  • Aspirer ved å trekke stempelet lett tilbake. Hvis du ser blod i slangen, må du bytte nålesett og injeksjonssted
  • Injiser Daratumumab (Darzalex) i mageskinnet i løpet av 3-5 min med et jevnt trykk.
 • En person som holder et rør
  Daratumumab (Darzalex) skal injiseres med et jevnt trykk. Foto: St. Olavs hospital
 1. Avslutt injeksjonen
  • Ta bort nålesettet ved å løsne på teipen
  • Dra nåla sakte ut og hold en steril kompress over injeksjonsstedet
  • Sett på et plaster
  • Hetteglass, spike og nålesett oppbevares i egnet boks for medisinrester / stikkende avfall. Denne kan du ta med deg til poliklinikken / apotek for videre kassasjon.
  • Vask hender med såpe og vann etter behandling  

Vær oppmerksom

Daratumumab (Darzalex) skal aldri injiseres i områder med rød eller blå hud, eller i et ømt område eller i et område med hard hud eller arrvev. 

Kontakt

Gastrosenteret Avdeling for blodsykdommer

Kontakt Avdeling for blodsykdommer

Oppmøtested

Sengeposten ligger i Gastrosenterets 6. etasje, i den delen som heter Øst.
Poliklinikken finner du i Gastrosenterets 1. etasje, del Øst.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim