Behandling

Depresjon - veiledet internettbehandling

eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi, som er en effektiv behandling av depresjon og angstlidelser. I eMeistring mottar du samme behandlingsform som er anbefalt i ansikt-til-ansikt-terapi.

Det er normalt å føle seg trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig. Når du er deprimert varer det lave stemningsleiet over tid. Det påvirker også søvn, forholdet til andre, jobb og matlyst. Depresjon er veldig vanlig, og rammer cirka 17 prosent av befolkningen på et eller annet tidspunkt i livet.

De vanligste symptomene på depresjon er tristhet mesteparten av tiden, redusert interesse for ting du vanligvis liker, mindre initiativ og følelse av å være veldig trøtt. Andre symptomer kan være:

 • Problem med å sove, eller for mye søvn
 • Konsentrasjons- eller beslutningsvansker
 • Lav selvtillit
 • Lite matlyst eller økt appetitt
 • Følelse av at alt går sakte, eller av å være giret
 • Selvmordstanker
 • Irritasjon
 • Engstelse

Veiledet internettbehandling er psykologisk behandling gitt over internett, med fortløpende tilbakemelding fra en tildelt behandler. eMeistring er navnet på en slik type behandling, godkjent for bruk i spesialisthelsetjenesten. Man kan stille seg spørsmålet om det er mulig å kurere depresjon og angst ved å lese om den, men eMeistring er mer enn kun tekst på internett.

En av grunnene til at behandlingen har effekt er at eMestring er et program som baserer seg på både læring og øvelser. I tillegg får du ukentlig tilbakemelding og veiledning fra en behandler. Forskning på både eMeistring og lignende behandlingsprogram har funnet svært gode resultater for blant annet depresjon, panikklidelse og sosial fobi i både Norge, Sverige og England.

Det ser også ut som at bedringen holder seg over tid. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre - og vi tar lærdommen med oss og kan bruke den etter at behandlingen er slutt.

Alle våre eTerapeuter er terapeuter med god erfaring fra ansikt-til-ansikt-terapi. Du møter derfor de samme terapeutene som du ville ha møtt om du gikk til tradisjonell terapi ved DPS.

 • Jeg er ikke lenger så redd for symptomene som kommer med angsten.
 • Jeg forstå angsten og er ikke så redd for den.
 • Jeg er mindre redd for panikklidelse.
 • Jeg har lært at dette er normale reaksjoner for folk, og at jeg ikke er alene om å ha et angstproblem.
 • Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg med å mestre angsten.
 • Jeg tenker at jeg skal klarer å takle situasjoner som før syntes umulige.
 • Jeg har lært meg å puste med magen, nå kjører jeg bil.
 

Klikk her om du ønsker å vite hvordan du kan få en vurderingssamtale og eventuelt starte med eMeistring


Før

Før du møter til vurderingstime anbefaler vi at du ser på første modul av programmet du tenker er mest relevant for deg. Dette vil gi deg en pekepinn på hvordan det er å jobbe i eMeistring. Om du kjenner deg igjen i det du leser og tenker at dette er noe for deg, ta kontakt med oss. 

Les mer om hvordan ta kontakt her[link].


Under

Mange tenker at det motsatte av depresjon er glede, eller det å være lykkelig. Det går også an å si at det motsatte av depresjon er vitalitet, altså det å være og føle seg levende. Fokuset i programmet for depresjon er derfor hva man selv kan gjøre for å koble seg på livet igjen.

Først lærer man om hva depresjon er for noe. Deretter skal man systematisk utfordre mangelen på motivasjon og glede, og trosse slitenheten. Parallelt vil man også lære hvordan håndtere negative tanker. Gjennom å jobbe med tanker og hvordan vi handler i hverdagen, kan vi utfordre «fastlåste» tanke- og atferdsmønster. På denne måten kan vi bryte den onde sirkelen og gradvis komme tilbake til seg selv. Under er det en link til første modul, eller kapittel i depresjonsprogrammet.

Behandling for Depresjon, kapittel 1 (pdf)


Behandlingene som foreløpig tilbys i eMeistring er for depresjon, panikkangst og sosial fobi. Behandlingen er delt opp i kapitler, eller moduler, med tilhørende øvelser og oppgaver. Første modul av behandlingen er tilgjengelig for alle. Klikk på linkene under og se om denne måten å jobbe på kan være for deg.

Behandling for panikkangst, kapittel 1 (pdf)

Behandling for sosial fobi, kapittel 1 (pdf)


Etter

Når behandlingen er fullført vil du bli tilbudt en samtale med din behandler. Oppfølging i programmet avsluttes, men du vil ha tilgang til alt innholdet i behandlingen i 6 måneder. Innholdet kan lastes ned og skrives ut om du ønsker det.
 


Kontakt

Senter for eTerapi

Kontakt Senter for eTerapi

Oppmøtested

Senter for eTerapi ligger under Nidaros DPS, men har lokaler i et bygg ca 100 meter fra hovedhuset. Vi holder til i 4. etasje i Administrativbygget på Østmarka (brunt murbygg). Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.

Adresse

Østmarkveien 29 A, Lade, 7040 Trondheim

Artikler