Diagnose

Fedme hos barn

Overvekt rammer stadig flere barn. I Norge er 15 - 20 prosent av 8-åringene overvektige. 3 - 4 prosent har så alvorlig overvekt at vi definerer det som fedme. De trenger å bli behandlet etter internasjonale retningslinjer. Behandlingen består i redusert matinntak og økt tid til fysisk aktivitet. Foreldrenes deltakelse er helt avgjørende for resultatet.

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Er barnet ditt overvektig, finnes det tiltak som kan hjelpe.

Les mer på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Henvisning fra fastlegen blir vurdert etter nasjonale retningslinjer med tanke på om barnet trenger behandling ved sykehuset eller ikke.  

Det er et mål at de fleste barna med fedme skal starte behandling innen 12 uker etter at henvisningen er mottatt. Legen vurderer om barnet trenger raskere behandling.

Henvisningskriteriet er at pasienten har KMI > isoKMI 35, eller > isoKMI 30 med én eller flere av følgende tilleggsfaktorer: 

Familiær disposisjon, det vil si første- og/eller andregradsslektning med: 

 • fedme
 • hjerte- og karsykdom med debut < 55 år (menn) eller < 65 år (kvinner)
 • type-2 diabetes
 • bekreftet lipidforstyrrelse
 • insulinresistens
 • redusert glukosetoleranse
 • hypertensjon
 • hyperlipidemi
 • andre kliniske/biokjemiske tegn på utvikling av følgesykdommer
 • svært rask økning i vekt
 • alvorlig bekymring for vektutviklingen
 • alvorlige psykososiale belastninger

Dersom ett eller flere av følgende funn blir dokumentert ved utredning på lokalt helseforetak/i hjemkommunen, får henvisningen høyere prioritet: 

 • bruker av habiliteringstjenester
 • lærevansker
 • alvorlig psykososial problematikk
 • én eller begge foreldre KMI >40

Aldersjusterte grenseverdier for iso-KMI 25, 30 og 35:

Tabell som viser aldersjusterte grenseverdier for iso-KMI 25, 30 og 35
 

Utredning

Forberedelser

Det kreves ingen andre forberedelser til undersøkelsene enn at familien fyller ut egenrapporteringsskjemaet og tar det med til første time. Skjemaet blir sendt sammen med innkallingsbrevet. 
 
I tillegg tar du med barnets vekstkurve. Helsestasjonen har denne kurven.
Ved første oppmøte vil helsesøster gjøre en grundig kartlegging av barnets fysiske og psykososiale helsetilstand knyttet til fedmen.
 
Hvis én av foreldrene eller begge har fedme, blir dette fulgt opp i et eget møte.
Deretter vil det bli gjort en tverrfaglig utredning / testing hos fysioterapeut, lege og klinisk ernæringsfysiolog. Psykolog fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) deltar etter henvisning fra lege.

 

 

Strektegning av en mor og far som går hånd i hånd med en liten gutt

 

 

Behandling

Familien og behandlere i poliklinikken utarbeider sammen en plan for endring av levevaner. Den viktigste endringen vil være å redusere matinntaket, og dette vil familien få hjelp til gjennom regelmessige møter med fast kontaktperson i primærhelsetjenesten.

Oppfølging

Familien vil bli fulgt opp ved Fedmepoliklinikken i tett samarbeid med primærhelsetjenesten så lenge det er behov.

Noen få barn har sykdommer eller komplikasjoner knyttet til fedmen, og disse vil bli fulgt opp i henhold til nasjonal praksis for de ulike tilstandene.


Kontakt

Forsyningssenteret Fedmepoliklinikken

Kontakt Fedmepoliklinikken

Oppmøtested

4. etasje i Forsyningssenteret, Øya, Trondheim

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Nyheter