Behandling

Fosterreduksjon

Fosterreduksjon er et inngrep der svangerskapet avsluttes for ett eller flere fostre, mens gjenværende foster eller fostre utvikler seg videre. I Norge er fosterreduksjon sentralisert til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Selektiv fosterreduksjon

Selektiv fosterreduksjon er et inngrep der vi fjerner ett eller flere foster med alvorlige utviklingsavvik i et flerlingesvangerskap. Inngrepet kan sammenliknes med svangerskapsavbrudd (provosert abort) når det foreligger enkeltsvangerskap med alvorlige utviklingsavvik. Forskjellen er at vi ikke avbryter svangerskapet selv om vi fjerner et eller flere foster.

Fosterreduksjon av friske flerlinger

Firlinger eller flere
Svangerskap med fire eller flere fostre er forbundet med høy risiko for senabort eller for tidlig fødsel. I Norge anbefaler vi fosterreduksjon av firlinger fordi risikoen for død eller alvorlig skade blant for tidlig fødte barn er langt høyere enn risikoen for komplikasjoner ved inngrep.

Trillinger
Utfallet av trillingsvangerskap er vanligvis bra. Noen studier har vist at det blir færre for tidlige fødsler og færre svangerskapskomplikasjoner ved å gjøre fosterreduksjon av trillinger, men den medisinske gevinsten er liten. Avgjørelsen om fosterreduksjon tar legen i samråd med deg/dere etter grundig informasjon.

Tvillinger
Fosterreduksjon kan bare foretas etter tillatelse fra en abortnemnd. Dette gjelder også tvillingsvangerskap. Det er ikke vist medisinsk nytte av å redusere tvillingsvangerskap hos en frisk kvinne der begge fostrene er friske.

Ca 10-20 prosent av alle tvillinger er eneggede med felles morkake. En kan ikke utføre fosterreduksjon dersom fostrene har felles morkake

Henvisning og vurdering

Fosterreduksjon kan bare bli gjort etter tillatelse fra en abortnemnd. Nemnda kan innvilge fosterreduksjon dersom vilkårene som følger av dagens praksis om svangerskapsavbrudd etter 12. uke, er oppfylt. I tillegg kan fosterreduksjon bli innvilget der antall fostre blir reduseret til to eller flere etter en vurdering av risiko for spontanabort og for tidlig fødsel. Dersom særlige forhold ved kvinnens helsetilstand gjør det nødvendig for å redusere faren for spontanabort og for tidlig fødsel, kan nemnda innvilge fosterreduksjon der antall fostre bli reduseret til ett.

Gynekolog eller fastlege kan henvise til fosterreduksjon, men du kan også selv ta direkte kontakt med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim. Tidspunkt for inngrepet avtaler du med lege ved behandlingstjenesten. Vanligvis vil dette være mellom svangerskapsuke 12 og 14.

Fosteravvik blir oftest diagnostisert etter svangerskapsuke 12, og søknad om fosterreduksjon må da behandles i abortnemnd. Selektiv fosterreduksjon blir utført så snart som mulig etter at du har skrevet under begjæring og inngrepet kan utføres inntil svangerskapsuke 21+6

Før

Før inngrepet undersøker vi deg med ultralyd og du får informasjon om hvordan inngrepet blir utført og risiko knyttet til det. Vi foretar vanligvis ikke inngrepet samme dag som du får informasjon.

Under

Inngrepet blir gjort ved at en lege stikker en nål gjennom bukveggen ultralydveiledet inn i fosterhjertet. Det blir satt Kaliumklorid direkte i fosterhjertet. Dette fører til at hjertet stopper. Det avdøde fosteret blir liggende i livmoren frem til fødsel av den gjenværende levende tvillingen. Under inngrepet er kvinnen våken. For å være sikker på at inngrepet er vellykket, gjøres en ny ultralydundersøkelse 15 – 20 minutter etter inngrepet. Rhesus negative kvinner får en sprøyte med Rhesus profylakse for å unngå immunisering i svangerskapet. Det er viktig at kvinnen har med seg svar på blodtypen sin til Trondheim. 

Etter

Du kan reise hjem samme dag som inngrepet blir utført. Det er ikke nødvendig med sykemelding, men dette vurderer vi individuelt. For å forsikre oss at det ikke har oppstått komplikasjoner, skal du undersøkes med ultralyd på hjemstedet 1 - 2 uker etter inngrepet. Dersom det er et foster igjen, og alt er normalt ved denne kontrollen, blir du videre fulgt opp i primærhelsetjenesten. Dersom det er gjenværende tvillinger, kontrollerer vi svangerskapet etter retningslinjer for gravide med tvillinger.

Vær oppmerksom

Risiko for å abortere gjenværende fostre er mellom 5 og 10  prosent.

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Senter for fostermedisin

Kontakt Senter for fostermedisin

Oppmøtested

Har du time til Senter for fostermedisin
går du inn hovedinngangen på Kvinne-barn-senteret og tar heisen opp i 5. etasje.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number