Senter for fostermedisin

Senter for fostermedisin utfører tidlig og rutine ultralyd på gravide som bor i Trøndelag. Senteret er også Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin og driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap fra hele landet. Avdelingen gikk tidligere under navnet Nasjonalt Senter for Fostermedisin(NSFM).

Oppgaver

Senter for fostermedisin utfører tidlig og rutine ultralyd på gravide som bor i Trøndelag.
I tillegg til dette utreder og behandler fostre med mistanke om, eller påvist sykdom eller utviklingsavvik.
Senteret er også Nasjonal behandlingstjeneste for avansert fostermedisin.
Tjenesten er tverrfaglig sammensatt  med høy faglig kompetanse.
Funnene registreres i en database for kvalitetssikring og forskning.
Utdanning av jordmødre og leger er en viktig oppgave.
Senteret samarbeider med NTNU om å utvikle nye teknikker og nye prosedyrer. 
Senteret utfører rutinemessig ultralydundersøkelse rundt uke 12 og 18 i svangerskapet og undersøkelser på medisinsk indikasjon for kvinner fra Trøndelag.
I tillegg mottar senteret henvsininger fra hele landet til undersøkelser ved mistanke om alvorlige eller sjeldne fosteravvik. Undersøkelsene gjennomføres av spesialutdannede jordmødre og leger.
Foreldre som bærer et foster med avvik, får oppfølgning av et tverrfaglig team bestående av ultralydjordmor, fostermedisiner, barnelege, fødselslege, genetiker og sosionom.

Undersøkelser og rutiner

Undervisning

 • Ultralydstudiet for jordmødre i samarbeid med NTNU
 • Ultralydundersøkelse av fosterhjertet
 • Obligatorisk utdanningskurs for leger i spesialistutdannelser.
 • Senteret arrangerer også kurs for LIS og ferdige spesialister i temaer som tidlig ultralyd, transperineal ultralyd, 3D ultralyd med mer.

Alle kurs annonseres i god tid

Forskning

Senteret har en database for kvalitetssikring og forskning.
Den brukes til årlig rapportering til helsedirektoratet og har lagt grunn for en rekke internasjonale publikasjoner knyttet til fosterdiagnostikk.

 • Forskningssamarbeid (medisin, teknologi)
 • Utvikling av nye ultralydapparat 
 • Publikasjoner (populærvitenskaplige, vitenskaplige)
 • Doktorgrader
 • Hovedoppgaver for medisinstudenter, mastergradkandidater
 • eSnurra
 • Screening for svangerskapsforgiftning

Avdelingen het Nasjonalt senter for Fostermedisin fra 1989 til 2015, men måtte av formelle årsaker skifte navn.
Funksjonene, behandlingene og kompetansen er den samme som før navneskiftet.

Kontakt

Senter for fostermedisin - Callback

Callback - legg igjen beskjed, vi ringer opp igjen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Har du time til Senter for fostermedisin
går du inn hovedinngangen på Kvinne-barn-senteret og tar heisen opp i 5. etasje.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim