Behandling

Håndkirurgi ved tetraplegi

Helse Bergen har landsfunksjon på tetrakirurgi. Ved å flytte på muskler og sener, og transplantere sener fra beina, kan pasientene få strekkevne i albuen og håndleddet, og et aktivt eller passivt grep i hånda. Operasjonen kan utføres selv om skaden er flere år gammel.

En person som kan ha nytte av tetrakirurgi, er en person med ryggmargsskade ved femte og sjette halsvirvel. Som regel har du intakt muskulatur i nakke og skuldrer, men ikke i hendene.

Med en slik ryggmargsskade fungerer vanligvis bare tre til fem muskler av omkring førti. Det er viktig å utnytte disse musklene maksimalt, slik at armer og hender kan få tilbake noe av den opprinnelige funksjonen.

Det er viktig å presisere at grepet ikke vil bli som før skaden. Hvilke inngrep som kan utføres er individuelt og avhenger bl.a. av hvor mange donormuskler man har tilgjengelig. De inngrepene som utføres i Norge pr i dag er:

 • Tricepsrekonstruksjon

 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av nerveforflytning

 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av seneforflytning

Alle inngrepene utføres ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Henvisning og vurdering

Henvisning til behandling skjer via spinalenhetene ved Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus. Spesialister fra Haukeland kommer og gjør vurdering av aktuelle pasienter.

Inneliggende pasienter vurderes fortløpende av lokalt team og innkalles på ny når kirurgene fra Bergen kommer.

Øvrige interesserte må få fastlegen til å skrive en henvisning som i første omgang til bli vurdert av lokalt team. Dersom det er sannsynlig at vedkommende kan nyttiggjøre seg et slikt inngrep vil man bli innkalt til vurdering av kirurger.

Utredning

Kirurgteam fra Haukeland utfører vurderinger av pasienter fra andre helseregioner to ganger pr år. Dette foregår vanligvis vår og høst. Dersom det er indikasjon for å operere blir det satt en operasjonsdato, som gjerne er 2-6 måneder fram i tid.

Noen pasienter ønsker betenkningstid etter at vurderingen er utført og da avtales operasjonsdato på et senere tidspunkt.

Behandling

Selve operasjonen utføres Ved Haukeland universitetssjukehus og pasienten blir deretter overflyttet til lokal spinalenhet.

 • Tricepsrekonstruksjon
 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av nerveforflytning
 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av seneforflytning

Oppfølging

Etter operasjonen får du bevegelses- og belastningsrestriksjoner i inntil 10 uker, avhengig av hvilke inngrep som har blitt utført. Du vil i denne perioden være avhengig av mere hjelp og assistanse enn tidligere og du kan ha behov for spesialhjelpemidler. Trening er en viktig del av denne fasen. Etter noen uker vil du vanligvis dra hjem til egen bolig og vil fortsette opptreningen på lokalt plan.

Man antar at full styrke er oppnådd ca ett år etter operasjonen.

 

Mer om håndkirurgi

Fra Schrødingers Katt om behandlingen:

NRK_schrodingerskatt_helsebergen.jpg

(klipp nr 6)

 

Kontakt

Nevro øst Avdeling for ryggmargsskader

Kontakt Avdeling for ryggmargsskader
Mandag til fredag kl 08.00-11.15 og 12.15-15.30. Utover dette er telefonen satt over til avdelingen. Påregn litt ventetid.

Oppmøtested

Avdelingen ligger i 4. etasje i Nevro Øst.

Avd. har ingen faste besøkstider, men vi oppfordrer alle besøkende til å komme etter kl 15.00 mandag-fredag.
Avd. har ingen faste besøkstider lørdag-søndag

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number