Bilde av nevro øst, fasade

Avdeling for ryggmargsskader

Avdelingen består av en sengepost med 10 senger, og har landsdelsfunksjon for Helse-Midt og Nord. Avdelingen er en av tre spinalenheter i Norge som tilbyr spesialisert rehabilitering for personer med ryggmargsskade.

Dagens tilbud til personer med ryggmargsskade er basert på internasjonale anbefalinger. I fokus for behandlingen ligger tanken om det hele mennesket. Dette fordrer en individuell fysisk, mental og sosial tilnærming gjennom hele rehabiliteringsprosessen.

Hovedmålsetning for rehabiliteringsoppholdet er å bli så selvstendig som mulig med det funksjonstapet du har.
Du vil få bistand av et tverrfaglig team, som består av sykepleier, hjelpepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, sosionom, spesialpedagog og mestringsveileder.
Vi ønsker at du skal få best mulig utbytte av oppholdet og er derfor avhengig av ditt samarbeid.

 

Avd.sjef Bodil Sørhøy

Brosjyre om avdelingen (PDF)

 

Administreringen av dette registeret ligger hos seksjon for medisinske kvalitetsregistere  ved St.Olavs hospital. Det er et Nasjonalt kvalitetsregister og har en egen webside på St.Olav sine hjemmesider.

 

 

Du kan også følge oss på Facebook

Kontakt

Telefon

Mandag - Fredag kl 08:00-15:00. I helgene settes telefonen over til sengeposten. Påregn litt ventetid.

Postadresse

St.olavs Hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Avd. for ryggmargsskader
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen ligger i 4. etasje i Nevro Øst.

Avd. har ingen faste besøkstider, men vi oppfordrer alle besøkende til å komme etter kl 15.00 mandag-fredag.
Avd. har ingen faste besøkstider lørdag-søndag

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Hodet funker fortsatt - Veiledning etter skaden

I en karriereveiledning så får du mulighet til å utforske dine muligheter med bakgrunn i dine erfaringer, interesser, utdanning og arbeid. Dette kan være et første steg, for deg, på veien mot ditt jobbhåp.

Hodet funker fortsatt - Veiledning etter skaden
Firmanavn

Jobbhåp og livskvalitet

Arbeid er for mange en viktig del av identiteten. Den 1 mai vil vi markere den viktige kampen vi fortsatt står overfor i inkludering i arbeidslivet

Hodet funker fortsatt
Logo, firmanavn

Heftesamling om ryggmargsskader

Landsforeningen for ryggmargsskadde og spinalenhetene i Norge har sammen laget informasjonshefter
Lenke til Landsforeningen for ryggmargsskadde
bilde av heftesamling

Barn som pårørende

Sykehuset har et spesielt ansvar for å ivareta barn som pårørende når familiemedlemmer blir syke eller skadet.
Lenke til Barn og unge i familien
illustrasjon barn som pårørende

Seksualitet etter ryggmargsskade

Avdelingen har gjennom et prosjekt jobbet med å styrke informasjon og kunnskap om seksualitet etter ryggmargsskade ​Prosjektet resulterte i blant annet to hefter om seksualitet etter ryggmargsskade - ett for kvinner og ett for menn. I disse heftene har vi samlet viktig informasjon som kan hjelpe deg videre på veien.
Last ned heftene her
illustrasjonsbilde av et par

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

“Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge”, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler. Studien er et viktig verktøy for å få svar på områder som bør forbedres og prioriteres innen ivaretakelse av ryggmargsskadde.
Les mer om spørreundersøkelsen her
promobilde for rmsundersøkelsen