Diagnose

Hengende øyelokk

Hengende øyelokk er en tilstand der det øvre øyelokket henger ned. Tilstanden kan skyldes slapphet i huden (dermato blepharochalasis) eller svakhet/nerveskade i øyelokkmuskelen (ptose).  Dersom øyelokket henger så mye at det blir vanskelig å se, kan det bli aktuelt å operere.

Årsaker

Slapphet i huden (dermato blepharochalasis) er den vanligste årsaken til hengende øyelokk, og noe de fleste får med alderen. For de fleste er tilstanden kun av kosmetisk betydning, og vil ikke bli operert av det offentlige. For et fåtall finnes det medisinsk indikasjon for operasjon, for eksempel dersom øyelokket henger så mye ned at det påvirker synet.

Ptose kan være forårsaket av et antall faktorer som rammer øyelokkets muskler eller nerver. Noen kan være født med svakere øyemuskler og kan utvikle ptose i ung alder. Med årene, og ved eventuell skade, kan løftemusklene i øvre øyelokk svekkes.

Henvisning og vurdering

Det er fastlege, optiker og privatpraktiserende øyelege som kan henvise deg til øyeavdelingen for utredning og behandling av hengende øyelokk. Henvisningen prioriteres av øyelege, som vurderer om du får tilbud om behandling på sykehuset eller ikke.

For at pasienten skal få raskest og best mulig behandling er det viktig at fastlege, optiker eller privatpraktiserende øyelege gjør nødvendige undersøkelser, og sender oss den informasjonen vi trenger om pasienten.

Henvisning ved hengende øyelokk skal inneholde informasjon om

  • visus
  • hvor lenge pasienten har hatt nedsatt syn
  • hurtig eller langsom synsnedsetting
  • trykk
  • andre sykdommer

FØR

Det kreves ingen forberedelser i forkant av undersøkelser og utredning. Bruker du blodfortynnende medisin skal noen av disse ikke brukes før operasjon. Dette vil du få nærmere informasjon om når du kommer til undersøkelse.
Dersom du bruker medisin mot høyt blodtrykk er det viktig at blodtrykket er under kontroll.

Før operasjon får du time til undersøkelse ved øye poliklinikk. En sykepleier eller lege vil måle avstandssyn og øyetrykk på begge øynene dine. Begge målingne er helt smertefrie. 

Etter forundersøkelsene vil du bli undersøkt av en lege. Legen vil undersøke øynene dine for å finne årsaken til nedsunket øyelokk og hva som er best behandling for deg. Denne undersøkelsen medfører ikke noe ubehag.

UNDER

Operasjon i lokalbedøvelse

  • Du møter til avtalt tid og melder deg i skranken eller registrerer deg ved selvinnsjekk i vestibylen ved Øye poliklinikk.

  • Du blir hentet av en sykepleier og vist inn på dagposten. Her vil du bli forberedt til, og informert om, operasjonen. Det er ikke mulig å ha med pårørende inn på dagposten. Ved spesielle behov gjøres unntak fra dette.

  • På operasjonsstua blir du møtt av operasjonssykepleier som har ansvaret for deg under inngrepet.

  • Etter operasjonen blir du fulgt tilbake til dagposten. her skal du behandles med kuldebrille. Dette er for å kjøle ned øyelokkene slik at det blir mindre blødning og hevelse.  Dersom lege har forordnet medisiner etter operasjon vil du få med deg dette hjem .

  • Varighet: Ca. 2 timer, hvorav 45 minutter til selve inngrepet.

Operasjon i narkose

Du møter fastende til avtalt tid og melder deg i skranken ved Øye poliklinikk.

Du blir møtt av en sykepleier som informerer deg og forbereder deg til operasjonen.

Narkoselege vil snakke med deg, og du vil eventuelt få medisin å slappe av på før du følges inn på operasjonsstua.

Etter operasjon blir du kjørt til Nevro oppvåkning (recovery), og deretter til dagkirurgisk hvile. Du blir utskrevet herfra senere på dagen.

Varighet:  Ca. 5 timer hvorav 45 minutter til selve inngrepet. Her er det individuelle forskjeller i forhold til hvordan narkosen virker på den enkelte.

ETTER

Kontroll etter operasjon

En uke etter operasjonen skal du til kontroll hos den legen som opererte deg. Legen undersøker resultat av operasjonen og fjerner stingene. Å fjerne stingene kan kjennes litt ubehagelig.

Noen ganger måles avstandssyn og øyetrykk på begge øyne slik du gjorde det på utredningstime før operasjonen.
Er det vanskelig for deg å komme til kontroll på Øyeavdelingen, er det mulig å få gjort det hos den legen som henviste deg.

Varighet: 30 minutter til lege og 15 minutter dersom du skal til sykepleier først.

Kontakt

Nevrosenteret Avdeling for øyesykdommer

Kontakt Avdeling for øyesykdommer

Oppmøtested

Nevrosenteret
Harald Hardrådes gate 5

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim