Behandling

Oppfølging av Avansert Hjemmesykehus for barn (AHS)

Barn som har blitt behandlet eller vurdert ved Barne- og ungdomsklinikken, og har behov for videre oppfølging, kan få tilbud om å reise hjem med oppfølging av sykepleier fra AHS.

Ved behov for akutt hjelp, ring 113

Henvisning og vurdering

Ved behov for akutt hjelp, ring 1 1 3

FØR

Forberedelser før sykepleier kommer på besøk:

 • Ha navn på ringeklokken, og sjekk at den virker.
 • Ha navn på dør i felles oppgang.
 • Ha alltid telefonen påslått så vi kan få tak i dere.
 • Hvis det er utfordrende med parkering, gi oss beskjed.
 • Vi vil gjerne at dere informerer oss om eventuelle husdyr.

Vi setter av og til igjen utstyr hjemme hos dere. Viktig at det ikke blir brukt av andre enn sykepleier som kommer fra AHS. Om vi skulle glemme igjen noe av utstyret etter utskrivelse, må dere ta kontakt med AHS og gi beskjed.

Har dere behov for kontakt med sykehuset før hjemmebesøket:

 • Avansert hjemmesykehus (AHS): kl. 07.30-22.15 
  Telefon: 90 63 90 56 / 90 60 15 94 / 72 57 39 04

Ved behov for kontakt utenfor åpningstid, ta kontakt med utskrivende avdeling. Se visittkortet dere fikk ved utskrivelse.

Barn medisin, infeksjon og nevrologi: 72 57 48 41


Barn kirurgi: 72 57 48 42


Barn kreft og blodsykdommer: 72 57 48 46


Barn ortopedi: 72 57 47 68 


Pasientmottak barn: 72 57 47 64

Før dere reiser hjem vil dere få samtale med lege og sykepleier. Her får dere informasjon om AHS og hva vi kan tilby. Det blir også avtalt tidspunkt for første hjemmebesøk.

AHS er et frivillit tilbud som gjør at dere kan reise hjem og få medisinsk behandling hjemme.

Ikke alle kan få AHS. Det er legen som beslutter om dette er medisinsk forsvarlig at ditt barn kan motta dette tilbudet.

Under hjemmebesøket

Hjemme hos dere vil sykepleieren undersøke, vurdere og behandle barnet, og ha dialog med barnelege på sykehuset. Sammen blir dere enige om en videre plan.

Etter hjemmebesøket

Hjemmebesøket kan resultere i:

 • at oppfølgingen fra sykehuset blir avsluttet
 • et nytt hjemmebesøk av sykepleier fra AHS
 • en ny vurdering av barnelege på sykehuset

Kontakt

Avansert hjemmesykehus for barn

Kontakt Avansert hjemmesykehus for barn

Kontaktdetaljer

Trenger du å komme i kontakt med oss mellom kl. 07.30-22.15, ta kontakt med Barn poliklinikk, Avansert hjemmesykehus for barn.