Cordarone (Amiodaron)

Dette er informasjon til deg som skal bruke medisinen Cordarone (amiodaron). Tablettene du får utlevert på apoteket heter enten Cordarone eller Amiodaron. Disse har samme virkestoff, som heter amiodaron og er likeverdige alternativer.

Cordarone (amiodaron) skal beskytte hjertet mot rytmeforstyrrelser der hjerte slår uregelmessig og/eller for hurtig. Cordarone (amiodaron) demper hjertets elektriske impulser, og motvirker uregelmessig og hurtig hjerterytme.

For at Cordarone skal virke effektivt og så raskt som mulig, må den gis med en høy startdose. Startdosen reduseres gradvis til laveste effektive dose. Som oftest skjer denne nedtrappingen over en periode på to uker.

I startfasen er det vanlig å oppleve bivirkninger som for eksempel kvalme, uvelhet, hodepine, slapphet og svimmelhet. Disse bivirkningene blir som oftest borte når dosen reduseres.

Opplever du ubehagelige bivirkninger, er det er viktig at du ikke endrer på dosen selv, uten å snakke med lege.

De fleste som bruker Cordarone vil bli ekstra følsomme for sollys og dermed lettere solbrent. Hos noen kan huden få en blålig misfarge. Det anbefales derfor at du unngår soling, beskytter deg med solfaktor (minst faktor 20) og bruker dekkende klær, også på hodet, når du er ute i sola.

Når du bruker Cordarone vil legen følge opp stoffskiftet og leverfunksjonen din med jevnlige blodprøver.

Medisinen kan i sjeldne tilfeller gi lungeplager. Opplever du økt tungpust, hoste, eller feber, anbefaler vi at du kontakter lege.

Mange som bruker Cordarone vil kunne få litt avleiringer på hornhinnen i øyet. Denne bivirkningen er helt ufarlig og vil ikke skade synet. Hos enkelte kan det gi litt skimmer i motlys (blendingseffekt). Er det plagsomt, kan kunstig tårevæske lindre. Kontroll hos øyelege er bare nødvendig hvis du er veldig plaget.

Ta tablettene med et glass vann og gjerne i forbindelse med et måltid for å redusere eller forhindre magebesvær. Vi anbefaler å bruke dosett som et hjelpemiddel for å huske å ta tablettene.

Du bør ikke drikke grapefruktjuice når du bruker Cordarone (amiodaron), fordi det kan øke nivået av Cordarone (amiodaron) som blir tatt opp i kroppen.

Uteglemt dose tar du umiddelbart. Ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller skal begynne med andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og helsekostpreparater. 

Sist oppdatert 17.11.2021