Behandling

Hjertetreningsgruppe

Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt, operert inn en pacemaker eller hjertestarter, eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.

Regelmessig trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse på hjerterehabilitering.

Du trenger henvisning fra lege for å delta på hjertetreningsgruppe.

De fleste inneliggende pasienter med hjertesykdom, blir spurt om de vil delta på hjertekurs og hjertetreningsgruppe når de er innlagt. De blir da henvist fra hjertemedisinsk avdeling. Hjertesviktpoliklinikken henviser også en del pasienter.

Dersom noen ikke har fått dette tilbudet mens de var innlagt, kan fastlege skrive ut "Henvisning til poliklinisk fysioterapi" (Helfo) og sende med pasienten.

Før

For å delta på hjertetreningsgruppe må du ha henvisning fra lege.

Etter utblokking eller hjerteinfarkt kan du vanligvis starte trening en uke etter utskrivelse.
Om du er hjerteoperert kan du starte i treningsgruppen fire til seks uker etter operasjonen.

Mange blir henvist til trening direkte fra de hjertemedisinske sengepostene før utskrivelse. Da får du i så fall skriftlig innkallelse til hjertetreningsgruppene i posten. Dersom du deltar på Hjertekurset, får du også tilbud om å delta på gruppetreningen.

Du kan også selv kontakte fysioterapeutene for å avtale tid for oppstart.
Øya: tlf. 72 57 13 10 (ekspedisjon) eller 72 57 13 06 (fysioterapikontor).
Orkdal: tlf. 72 82 93 36 (ekspedisjon).

Flere treningstilbud

Ved St. Olavs hospital, Rehabiliteringsklinikken, avdeling fysioterapi, har vi flere treningstilbud til deg som hjertepasient:

  • trening med fysisk oppmøte i store treningssal på Øya, 1902-bygget, 1. etasje, vestfløy  
  • trening med fysisk oppmøte i treningssal på Orkdal Sykehus, underetasje 1, sørfløy
  • digital treningsgruppe ved at du trener i din egen stue og følger instruksjon ledet av fysioterapeut på sykehuset

Under

Vi tilbyr en times trening to ganger per uke. Egenandel som følger gjeldende satser belastes en gang for hele gruppetilbudet og utløses ved første gruppedeltakelse.

Hovedmål ved treningen:

  • Øke den fysiske arbeidskapasiteten og det generelle velvære
  • Trygghet i forhold til egen yteevne
  • Sosialt samvær med andre hjertepasienter i samme situasjon
  • Motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter avsluttet trening hos oss

Vi tilbyr flere ulike treningsgrupper

  • treningsgruppe med moderat intensitet
  • treningsgruppe med høy intensitet
  • treningsgruppe tilpasset de som har flere sykdommer i tillegg til hjertesykdommen eller av ulike årsaker har redusert funksjon og kapasitet
Treningen består av kondisjonstrening etter intervallprinsippet (4 ganger 4 minutter), styrke- og bevegelighetstrening. 

Du får tilbud om plass i en av gruppene tilpasset din fysiske form og kapasitet.

Etter

Etter at du har deltatt på hjertetreningsgruppe, er målet at du skal være i stand til å ivareta trening i egen regi.

Dersom du vil fortsette med liknende hjertetreningsgruppe som på sykehuset, kan du få utdelt skriftlig informasjon om kommunale og private grupper for hjertepasienter som du kan delta i.

Kontakt