Undersøkelse, Brainstem evoked respons, BAER

Hørselsbaneundersøkelse, Auditivt fremkalt hjernestammerespons (BAER)

Ved hjernestammeaudiometri måler vi av hvordan lydimpulser oppfattes i det indre øret, hørelsnerven og hørselsbanene i sentralnervesystemet. Slik kan vi påvise eventuell sykdom eller skade.

Henvisning og vurdering

Undersøkelsen gjøres vanligvis etter vurdering på sykehuset eller etter henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten.

FØR

Denne undersøkelsen krever ingen forberedelser.

Under

Du ligger eller sitter avslappet på en benk eller stol med lukkede øyne. Du kan gjerne sove.

En elektrode blir festet bak hvert øre, og to i pannen på hodet. Elektrodene er koblet til et apparat som registrerer lydens vei langs nervebanene i hjernen. 

Du får høretelefoner eller propper i ørene.

Testen varer i cirka 30-60 minutter og gir ikke noe ubehag.

ETTER

Det er henvisende lege eller eventuelt fastlegen som tar hånd om videre oppfølging og behandling.

Resultatet blir analysert av spesialist i nevrofysiologi, og sendt til henvisende lege og fastlege, etter ca. 4 uker. Det er henvisende lege eller eventuelt fastlegen som tar hånd om videre oppfølging og behandling.

Kontakt

Nevro øst Klinisk nevrofysiologisk seksjon

Kontakt Klinisk nevrofysiologisk seksjon

Oppmøtested

Nevro øst 2. etasje.

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim