Behandling

Infliksimab

Infliximab er biologisk medisin som blokkerer proteinet TNF-alfa og motvirker dermed betennelsesprossen i kroppen. Medikamentet blir blant annet brukt mot psoriasis, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, ankyloserende spondylitt og revmatoid artritt.  Effekten kan komme relativt raskt, ofte i løpet av 2-4 uker.

FØR

Hemming av immunforsvaret kan medføre at «sovende» infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner rammer kraftigere eller varer lengre enn vanlig. Derfor er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene. Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle.

Som et ledd i forberedelsene vil også legen undersøke deg for å utelukke andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

Du bør være vaksinert mot en del av de vanligste sykdommene som kan skape problemer. Vi anbefaler:

  • Influensavaksine - bør tas hvert år. Denne får du hos fastlegen.
  • Evt koronavaksine – følg rådene fra FHI.
  • Pneumokokkvaksine - mot lungebetennelse. Bør tas hvert femte år. Denne får du hos fastlegen.
  • Hepatitt B-vaksine - dersom du planlegger å reise til land med høy forekomst av hepatitt B (som Vietnam eller Kina), eller hvis du av yrkesmessige eller andre grunner kan være utsatt for smitte (som helsepersonell).
  • HPV-vaksine (humant papillomavirus) - dette viruset kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft. Vaksinen tilbys nå gratis til alle 12 år gamle jenter, og blir anbefalt til unge kvinner som starter med TNF-alfa-hemmer fordi det kan være en viss risiko for økende HPV-infeksjon ved denne typen behandling. I tillegg anbefales gynekologisk undersøkelse med celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år.
  • Varicellavaksine (vannkopper) - anbefales dersom Varicella zoster-prøven viser at du ikke har immunitet. Vannkopper kan være alvorlig ved nedsatt immunforsvar.

NB: Du må ikke vaksineres med levende vaksiner så lenge du får Infliksimab. Levende vaksiner er vaksiner som består av levende, svekkede bakterier eller virus. Levende vaksiner må tas senest fire uker før oppstart, eller tre måneder etter avsluttet behandling. Levende vaksiner inkluderer BCG, MMR, Varicella Zoster virus, gulfeber, polio oral og tyfus oral.

Belag deg på å være på sykehuset i 4-5 timer på oppstartsdagen. Dersom du har tatt Cetirizin (minst en time før) forkorter du oppholdet på sykehuset med en time.

UNDER

Når alle de forberedende prøvene er tatt og svarene er vurdert, blir du innkalt til en oppstartskonsultasjon hos en sykepleier. Der får du nøyere forklaring om hvordan behandlingen foregår.

Medikamentet gis som en infusjon i armen, intravenøst via en infusjonspumpe.

Behandlingen foregår på et eget behandlingsrom hvor en sykepleier vil sjekke blodprøvene, stille rutinemessige spørsmål angående sykdomsaktiviteten og deretter gi medikamentet.

Du får behandling tre ganger i løpet av de første seks ukene, deretter vanligvis hver åttende uke. Infliksimab doseres etter kroppsvekt. Noen ganger vil behandlende lege endre dosen eller intervallet underveis i behandlingen.

De første tre gangene er infusjonstiden to timer og observasjonstiden etterpå en time. Du blir observert med hensyn til reaksjoner på medikamentet. Fra behandling fire blir infusjonstiden kortet ned til en time og det er ingen observasjonstid.

Graviditet og amming

Infliksimab regnes som trygt å bruke under graviditet. Ved stabilt lav sykdomsaktivitet vurderer man å ta bort medikamentet i siste trimester. I praksis må behandlingen alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot risikoen ved alvorlig tarmsykdom, som i seg selv kan skade fosteret. Lege vurderer når du skal starte opp med behandling igjen etter fødsel. Oftest etter 2-4 uker.

Barnet skal ikke ha levende vaksiner det første leveåret.

ETTER

Kontrollopplegg og prøvetaking

Vanligvis kommer du til en konsultasjon hos sykepleier hver åttende uke i forbindelse med Infliksimabinfusjonene. Du blir satt opp til lege ca. fire måneder etter oppstart for å vurdere effekten av behandlingen. Dersom du er i remisjon settes du videre opp til årlige kontroller hos lege.

Blodprøver blir tatt før hver infusjon i starten av behandlingen. Dersom du er i fin form og har stabile prøver kan du etter hvert ta prøver annenhver gang. Blodprøvene kan tas på fastlegekontor eller blodprøvelaben på St. Olav. Resultatet må være klart før behandlingen blir gitt.

Kalprotektin i avføringen bør sendes inn ca. hver tredje måned det første året du blir behandlet. Etter hvert er det ikke nødvendig med så hyppig prøvetaking dersom man føler seg frisk. Du bør likevel tilstrebe en prøve hver 6.-12. måned, eller etter avtale med lege.

Behandlingsvarighet

Hvor lenge du skal bruke Infliksimab vil være en individuell vurdering. Har du ikke overbevisende effekt i løpet av de tre første månedene vil behandlende lege vanligvis avslutte behandlingen. Ved effekt er det er mulig å bruke Infliksimab i årevis dersom dette er nødvendig. Behandlingen kan vurderes å avsluttes ved vedvarende remisjon over tid og ved normal koloskopi.

Kontakt

Gastrosenteret Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer

Kontakt Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer

Oppmøtested

Sengepost:  5. etasje Gastro Øst

Dagpost: 1. etasje Gastro Nord

Poliklinikk/Gastrolab: 1. etasje Gastro Nord

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim