Pasientkurs

Beinskjørhet / osteoporose. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring for deg med beinskjørhet/osteoporose. Pårørende er velkomne til å delta.

4.
juni
2024
 1. 04. jun. 2024, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 04. jun. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Kursrom blir annonsert så snart det er klart.

Frist for påmelding: 14. mai 2024

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

 • Hva er osteoporose?
 • Medikamentell behandling og siste nytt fra forskning
 • Erfaringer med å leve med osteoporose
 • Trygderettigheter
 • Hvorfor er trening så viktig?
 • Trygge øvelser i gymsal
 • Prioriteringer i hverdagen

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige nettadresser

Les mer om beinskjørhet på helsenorge.no

Norsk osteoporoseforbund

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger