Pasientkurs

Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring for deg med hudsykdommen hidrosadenitt. Sykdommen kjennetegnes av ømme byller i armhulen og/eller i lyskeområdet og kalles også svettekjertelbetennelse. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Kursdatoer og sted publiseres så snart det er bestemt.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Dersom du er pasient ved St. Olavs hospital og har fått beskjed om kurset via sykehuset, trenger du ikke ekstern henvisning.

Praktisk informasjon

Kurset varer i en dag. Opplæringen foregår i gruppe og formidles av helsepersonell og brukerrepresentant. Det vil være 8 til 10 deltakere tilstede per kurs.

Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsj.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

 • Sykdom og behandlingsalternativer, ved hudlege
 • Sår og bandasjeutstyr, ved sykepleier
 • Fysisk aktivitet og avspenning hos pasienter med HS, ved fysioterapeut
 • Mestring, ved ergoterapeut
 • Arbeid og sosiale konsekvenser, ved sosionom
 • Erfaringsutveksling
 • Evaluering av kurset

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige nettadresser

Les mer om hidrosadenitt på www.nhi.no

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger