Pasientkurs

Kols / lungesykdom. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

18.
juni
2024
2 dager
 1. 18. jun. 2024, 10:00 - 14:30
 2. 19. jun. 2024, 09:30 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 18. jun. 2024, 10:00 - 14:30
 2. 19. jun. 2024, 09:30 - 14:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

1902-bygget

Frist for påmelding: 28. mai 2024

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

 • Diagnostikk og behandling
 • Inhalasjonsteknikk og egenbehandling
 • Kosthold og ernæring
 • Trygderettigheter
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom og fysioterapi
 • Bevegelse i gymsal
 • Hvordan leve best mulig med kronisk obstruktiv lungesykdom?

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkomne til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige nettadresser

Les mer om kols på www.helsenorge.no

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger

Andre datoer