Pasientkurs

Lungekreft. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to dager.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger årlig. Datoer for kurs publiseres så snart de er bestemt.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset. Lungeavdelingen vil være behjelpelig med å skrive en henvisning dersom du er tilknyttet avdelingen.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

 • Å leve med lungekreft
 • Behandling og oppfølging ved lungekreft
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Oppfølging av kreftpasienten hjemme
 • Kosthold ved lungekreft
 • Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
 • Muligheter og rettigheter
 • Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
 • Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkomne til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige nettadresser

Lungekreftforeningen

Les mer om lungekreft på helsenorge.no

Nyttige matoppskrifter ved kreft

Vardesenteret

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger