Pasientkurs

Øre-nese-halskreft. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg med kreft i øre-nese-halsregionen. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis en gang per år ved St. Olavs hospital. Kursdatoer publiseres så snart de er bestemt.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Dersom du ikke er invitert til kurs gjennom St. Olavs hospital, trenger du legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

 Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

 • informasjon om sykdom og behandling
 • en brukerhistorie
 • hvordan mestre hverdagen
 • fatigue / utmattelse
 • munntørrhet
 • ernæring og svelgproblem
 • logopedens rolle
 • kreftkoordinators rolle

Mål

Mange pasienter med kreft i ØNH-regionen og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til faglig informasjon med muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Pårørende er velkomne til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige nettadresser

Les om hode- og halskreft på www.helsenorge.no

Munn- og halskreftforeningen

Vardesenteret på St. Olavs hospital

Nyttige matoppskrifter ved kreft

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger