Pasientkurs

Svimmelhet. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis tre til fire ganger årlig. Kursdatoer publiseres så snart de er bestemt.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta. 

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

  • Hva er svimmelhet og hvilken behandling hjelper?
  • Vestibulær rehabilitering / trening / avspenning
  • Energiøkonomisering
  • Rettigheter

Mål

Målet med kurset er at du som opplever svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet skal få hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordring, oppleve bedre forståelse og kontroll over hverdagen. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon, kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

 

Nyttige nettadresser

Les om virus på balansenerven på www.helsenorge.no

Kontakt

    Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

    72571303