Behandling, Tapping av væske og kortisonbehandling i ledd

Leddpunksjon

Ledd kan hovne opp på grunn av betennelse i leddet, vanligvis fordi betennelsen gir økt mengde leddvæske. Leddbetennelser kan oppstå på grunn av overaktivt immunforsvar ved revmatologisk sykdom, eller på grunn av bakterieinfeksjoner. Ledd kan også hovne opp på grunn av artrose, men da ses det lite betennelsesceller i leddvæsken.

Årsak

Leddtapping vil vanligvis bli gjort for å redusere smerte og stivhet i leddet. Hvis årsaken til leddhevelsen er ukjent, kan undersøkelse av leddvæske hjelpe til å finne årsaken. Hvis det ikke er mistanke om bakteriell årsak vil man vanligvis samtidig få satt inn kortison i leddet for å dempe betennelsen og hindre at hevelsen kommer tilbake.

Pasienter med kjent revmatologisk sykdom som er inkludert i et behandlingsforløp hos oss, kan ta direkte kontakt med poliklinikken hvis det oppstår hevelse i et eller flere ledd med behov for leddtapping. De vil som oftest få time til behandling innen en uke. 

Nye pasienter må henvises av fastlege. Dersom det ikke foreligger en kjent revmatologisk sykdom er det aktuelt med revmatologisk utredning  der leddtapping og injeksjon kan være en del av utredning og behandling. 

Før

Det er ingen forberedelser til leddpunksjon.

Under

Lege undersøker deg før leddpunksjonen, oftest ved hjelp av ultralyd.

Før leddpunksjon vasker vi huden godt.

En nål føres inn i leddet og væsken tappes ut. Noen ganger får vi ikke ut noe væske.

Dersom det ikke er mistanke om bakterieinfeksjon, setter legen vanligvis kortison inn i leddet gjennom den samme nålen. Dette gjøres for å dempe betennelsen.

Hvis det kommer ut leddvæske, vil legen ofte vurdere leddvæska i mikroskop og noen ganger sende den til andre analyser.

Etter

Etter behandlingen kan du reise hjem. Avhengig av hvilket ledd som punkteres, kan du bli bedt om å avlaste leddet i etterkant. Noen opplever smerter etter behandlingen, og andre ikke. 

Vær oppmerksom

En svært sjelden komplikasjon til leddtappinger er bakteriell infeksjon.  Dersom leddet etter tapping blir mer hovent, smertefullt, rødt eller varmt eller du får feber må du kontakte poliklinikken eller annen lege.

Kontakt