Behandling

Rehabilitering - Livslang oppfølging etter ryggmargsskade

En ryggmargsskade er svært kompleks. I tillegg til ulik grad av lammelser og følighetstap under skadenivå, kan du ha andre ryggmargskaderelaterte utfordringer som for eksempel tap av blære- og tarmfunksjon, forstyrret seksualfunksjon, autonome forstyrrelser, smerter, spastisitet og trykksår.

En skade på ryggmargen oppstår relativt sjeldent, men har omfattende konsekvenser for store deler av kroppen. De fleste som rammes trenger livslang oppfølging.

Les mer på helsenorge.no

Etter en ryggmargsskade kan du oppleve økonomiske, sosiale og psykologiske utfordringer i tillegg til de fysiske komplikasjonene direkte relatert til skaden.

Oppfølgingsopphold varierer fra 1-14 dager, og blir anbefalt minst hvert femte år. Oppfølgingsopphold er planlagte innleggelser hvor tverrfaglig team blir satt sammen ut ifra dine utfordringer og behov. Dette for å kunne gi best mulig kvalitet på behandlingen under oppholdet.

Henvisning og vurdering

Fastlege eller sykehus henviser deg til oppfølging ved ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Følgende momenter bør være med i en henvisning:  

Personalia
Henvisningsårsak:
Diagnose:
Familiestatus:
Yrkesstatus:
Aktuell sykehistorie:
Fysisk funksjon:
Naturlige funksjoner:
ADL:
Tidligere utredning/behandling/rehabilitering:
Anbefaling til videre behandling:
Hvor lenge skal pasienten bruke korsett?
Restriksjoner i fht mobilisering?
Røntgen kontroll?
Hvor lenge eventuell antibiotikabehandling?
Andre relevante sykdommer:
Stimulantia:
Psykisk:
Medikamenter:
Mål for oppholdet:  

Anbefalt sjekkliste ved ryggmargsskade for fastleger.pdf

Henvisning for kontroll TR 2014-12-22_1-2.pdf

Utredning

Ved henvisning om oppfølging vil tidspunkt for innleggelse og lengde på oppholdet bli vurdert og bestemt etter henvisningsårsak.

Behandling

Et oppfølgingsopphold er en planlagt innleggelse. De ulike undersøkelser og kartlegginger blir bestemt ut ifra henvisningens problemstilling/ årsak. Det tverrfaglige teamet blir satt opp før du kommer. I forkant av oppholdet blir du kontaktet av fagfolk ved avdelingen for en kartlegging og for å kunne planlegge oppholdet så godt som mulig. Ved innleggelse blir du møtt av det tverrfaglige teamet som skal bistå i behandlingen under oppholdet. 

Etter

Personer med ryggmargsskade blir anbefalt etter primærrehabilitering å gå til årlig kontroll hos fastlegen.

Vi anbefaler, uavhengig av kontroller hos fastlegen, at du blir henvist til kontroll minimum en gang hvert femte år.

Mer om ryggmargsskader

Brosjyre om avdeling for ryggmargsskader , St.Olavs hospital (pdf)

Temaheftene ABC for ryggmargsskadde

Kontakt

Nevro øst Avdeling for ryggmargsskader

Kontakt Avdeling for ryggmargsskader
Mandag til fredag kl 08.00-11.15 og 12.15-15.30. Utover dette er telefonen satt over til avdelingen. Påregn litt ventetid.

Oppmøtested

Avdelingen ligger i 4. etasje i Nevro Øst.

Avd. har ingen faste besøkstider, men vi oppfordrer alle besøkende til å komme etter kl 15.00 mandag-fredag.
Avd. har ingen faste besøkstider lørdag-søndag

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number

Artikler