Diagnose

Nedre luftveisinfeksjoner hos barn

Nedre luftveisinfeksjoner er infeksjoner i luftveiene som sitter nedenfor stemmebåndene. Vi regner vanligvis tre hovedtyper sykdommer til nedre luftveisinfeksjoner; bronkiolitt, bronkitt og lungebetennelse.

Les mer på helsenorge.no:

Bronkiolitt

Bronkitt

Bakteriell lungebetennelse

Henvisning og vurdering

Diagram
Nedre luftveisinfeksjoner blir alltid henvist som øyeblikkelig hjelp til Barne- og ungdomsklinikken. Lege på kommunal legevakt eller fastlegen kan henvise barn til vurdering i Barn mottak ved St. Olavs Hospital. Legevaktslegen vil først undersøke barnet og ofte forsøke effekt av inhalasjonsmedisiner før eventuelt behov for kontakt med Barn mottak for akutt henvisning til vurdering eller innleggelse.

I pasientmottaket vil barnet først vurderes av en sykepleier. Sykepleieren bruker et systematisk vurderingssystem som kalles triage. Dette brukes for å vurdere hastegrad på behandlingen. Barnet blir vurdert som rød pasient (haster mest), oransje pasient (haster litt mindre), gul pasient eller grønn pasient (ikke tiltrengende øyeblikkelig hjelp, kan vente). Om det kommer inn barn med høyere hastegrad enn ditt barn, kan det oppstå noe ventetid på venterommet etter at barnet har fått triage vurderingen.

Legen ser til barnet i Barn mottak så fort det lar seg gjøre, men prioriterer pasienter som har høyest hastegrad. Røde pasienter kan ikke vente og skal alltid tilses umiddelbart av lege.

Dere kan være sammen med barnet under hele oppholdet i Barne- og ungdomsklinikken (med unntak av under narkose).

 

 

Utredning

En vakthavende barnelege (overlege eller lege under utdanning i barnemedisin) vil undersøke og vurdere barnet på et behandlingsrom i Barn mottak. Her vil det bli tatt stilling til om det er behov for blodprøver og/eller røntgen av lungene. Ved blodprøve er det muligheter for å bruke bedøvelsesplaster.

Behandling

Ved nedre luftveisinfeksjoner:

vil legen ofte se om barnet har behov for inhalasjonsmedisiner på forstøver eller såkalt pariapparat.


For fagfolk

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet for nedre luftveisinfeksjoner hos barn

Oppfølging

Det er vanligvis ikke behov for kontroll etter innleggelse for nedre luftveisinfefksjoner. Hvis barnelegen vurderer at barnet ditt bør ha oppfølging og/eller kontroll, vil du få beskjed om det før utskriving.

Ved lungebetennelse kan det noen ganger være aktuelt å kontrollere med røntgenbilde av lungene etter hjemreise. Hvis det er mistanke om astma, henviser legen på sykehuset barnet ditt til praktiserende barnelege (tidligere friskt barn) eller poliklinikk for allergologi (risikobarn) i Barne- og ungdomsklinikken.

Barn med meget hyppige infeksjoner kan noen ganger ha behov for å få utredet immunforsvaret. Noen barn har nytte av en vurdering hos øre-nese-hals- lege etter utskriving.

 

Pasientene kan skrives ut nå forholdene er vedvarende tilstede; når pasienten er i generell bedring:

 • Avtagende pustebesvær
 • Uten pustestopp
 • Uten surstoff tilskudd i 8-12 timer inklusive en periode med søvn
 • Spiser noe/en del selv
 • Trygge foreldre

Hjemmeinhalasjonsforstøver er aktuelt etter utskrivelse hvis barnet fortsatt har mye tungpust eller slim, og har effekt av inhalasjoner. Vi sender vanligvis ikke forstøverapparat hjem til korttidsbruk til barn under seks måneder.

Hovedregelen er at barn som ikke har tilgrunnliggende sykdom blir friske av nedre luftveisinfeksjoner innen 1-2 uker. Det er en viss risiko for astmautvikling hos barn som har hatt bronkiolitt i spedbarnsalder. Vi utreder ikke rutinemessig alle barn etter bronkiolitt.

Ved St. Olavs Hospital har vi en stor satsning på forskning på nedre luftveisinfeksjoner hos barn. Det forskes på å finne ut mer om virusene som gir luftveisinfeksjon og astmaforverring hos barn. Vi søker også å finne forklaring på hvordan virusinfeksjoner kan bidra til at noen barn utvikler astma. Ved innleggelsen vil dere få informasjon om «Luftveisstudien» og bli spurt om deltagelse i denne.

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Barne- og ungdomsklinikken

Kontakt Barne- og ungdomsklinikken

Oppmøtested

Innkallingsbrevet vil fortelle hvor i Barne- og ungdomsklinikken du skal henvende deg.
Sykehuset har blå informasjonstavler med stedsangivelser. De henger i takene.

Besøkstider

Vi har åpent alle dager, hele døgnet.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number