Undersøkelse, Myocardscintigrafi

Nukleærmedisinsk undersøkelse av hjertet

Nukleærmedisinsk undersøkelse kaller vi også myocardscintigrafi, og er en type bildediagnostikk. I forbindelse med undersøkelsen sprøyter vi inn et sporstoff i en av blodårene dine. Sporstoffet inneholder litt radioaktivitet. Videre blir det tatt røntgenbilder for å se fordelingen av det radioaktive stoffet i hjertet. Hensikten med undersøkelsen er å undersøke blodforsyningen til hjertemuskelen og avklare om det foreligger sykdom i hjertets kransarterier, som for eksempel angina pectoris.

Før

Er du gravid eller ammer, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mulig etter at du har mottatt innkalling til undersøkelse. I de aller fleste tilfeller skal da denne undersøkelsen ikke gjennomføres. Ikke ta med venner/familie som er gravide eller små barn til undersøkelsen.

Enkelte medikamenter kan du ikke ta før undersøkelsen.

  • Teofyllinpreparater må ikke tas siste tre døgn før undersøkelsesdagen, det dreier seg om følgende medikamenter: Teofyllin®, Theo-Dur®
  • Persantin® må ikke tas dagen før, og undersøkelsesdagen. 
  • Betablokker skal ikke tas kvelden før eller om morgenen undersøkelsesdagen. Det er et av følgende medikamenter: Hemangiol®, Pranolol®, Sotalol®, Metoprolol®, Bloxazoc® Selo-Zok®, Seloken®, Atenolol®, Bisoprolol®, Emconcor®, Brevibloc®, Hypoloc®, Trandate®, Carvedilol®.
Øvrige faste medisiner kan du ta med litt vann om morgenen undersøkelsesdagen.

Du må ikke drikke kaffe, te eller andre drikker som inneholder koffein (for eksempel energidrikk) siste 24 timer før undersøkelsen. Du kan spise en lett frokost, men skal være fastende de siste to timer før undersøkelsen.

Om du skal til sykkel- eller tredemøllebelastning er det fint at du har på deg tøy og sko som egner seg for fysisk aktivitet. 

Vennligst ikke ha på deg smykker eller andre metallgjenstander når du kommer til undersøkelse.

Under

Undersøkelsen er ofte todelt: vi undersøker blodforsyningen til hjetet både i stressituasjon og i hvilesituasjon. Stressundersøkelsen kan vi gjennomføre enten som en sykkel- eller tredemøllebelastning eller ved at du får et legemiddel som gir samme effekt på blodårene i hjertet ditt som om du hadde syklet/løpt.

Før stressundersøkelsen legger vi inn en venekanyle i armen din hvor vi kan sette det radioaktive stoffet og eventuelle legemidler. Du får ledninger koblet til overkroppen for at vi kan følge med på hjerterytmen din underveis i undersøkelsen. Vi følger også med på blodtrykket ditt.


Når hjertet ditt er tilstrekkelig belastet sprøyter vi inn det radioaktivt merkede stoffet inn i venekanylen. Stoffet blir raskt tatt opp i hjertet ditt og vi kan se hvordan blodforsyningen til hjertet ditt er under belastning. Vi fortsetter belastningen en liten stund til etter at vi har satt stoffet.


Etter belastningen skal vi ta røntgenbilder av hjertet ditt. Før det bør du drikke og spise litt. Dette gir bedre kvalitet på bildene. Bildene blir tatt på nukleærmedisinsk avdeling, som ligger i kjelleren i Gastrosenteret. Det vil si at du må gå over dit, og time der er allerede bestilt.


Hvileundersøkelsen tar vi som oftest en uke etter at du har vært på stressundersøkelse. Du skal da møte opp direkte på nukleærmedisinsk avdeling, og trenger ikke gå innom hjertemedisinsk poliklinikk.


Vi setter inne en venekanyle på armen din. Der sprøyter vi inn det radioaktivt merkede stoffet mens du sitter i ro. Stoffet blir tatt opp i hjertet ditt og vil vise oss hvordan blodforsyningen til hjertet ditt er i hviletilstand. Ventetid før vi kan ta bilder av hjertet ditt kan være fra 30 - 90 minutter etter at du fikk stoffet.


Bildene av hjertet ditt blir tatt ved hjelp av et gammakamera, og det tar omtrent 15 - 30 minutter hver gang. Det blir koblet til ledninger på deg for å registrere hjerterytmen din. Det er viktig at du ligger stille mens bildene blir tatt.


Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.  

Bildene blir etterbehandlet og gransket av leger både ved avdeling for nukleærmedisin og hjertemedisin. Du får skriftlig orientering om resultatet, og hva vi anbefaler videre. Resultatene og våre anbefalinger går også som kopi til fastlegen din.

Det tar noen timer før den lille mengden radioaktivitet er ute av kroppen din.

Kontakt