Behandling, Neonatalkirurgi

Nyfødtkirurgi

Med nyfødtkirurgi, også kalt neonatal kirurgi, menes kirurgisk behandling av barn helt frem til 4 uker etter termin. For barn født til termin er det frem til 4 ukers alder, og for for tidlig fødte barn frem til 4 uker etter at barnet skulle vært født. Tjenesten omfatter utredning og kirurgisk behandling av alvorlig medfødte misdannelser og ervervede tilstander i mage - tarm, urinveier og kjønnsorgan samt brysthule med unntak av hjerte. Mange av misdannelsene blir påvist med ultralyd før fødselen.

Tilstander som omfattes av tjenesten er medfødt mellomgulvsbrokk (diafragmahernie), misdannelser i spiserør (som øsofagusatresi), bukveggsdefekter (som gastroschise og omfalocele), lungemisdannelser, misdannelser eller ervervede skader i tarm og misdannelser i endetarm (anorektale misdannelser som analatresi). Noen av tilstandene trenger ikke nødvendigvis kirurgi i nyfødtperioden. Men felles for tilstandene er at de er relativt sjeldne, og diagnostisering og behandlingen krever spesialisert kunnskap og utstyr.

Det totale antall pasienter som opereres for tilstandene, er om lag 190 hvert år, og det er derfor hensiktsmessig å samle behandlingen på få steder for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.

I Norge er denne tjenesten sentralisert til St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus. Det har den vært siden 1995.

Henvisning og vurdering

Dersom det er påvist avvik ved ultralyd i svangerskapet, og barnet forventes å trenge spesiell behandling etter fødselen, vil det være ønskelig at barnet fødes på det sykehuset hvor det skal behandles. Barn som fødes med et avvik som ikke er oppdaget i svangerskapet, vil bli overflyttet til St. Olav Hospital eller Oslo universitetssykehus etter fødselen.

Før

Hvis det oppdages avvik i svangerskapet, vil dere bli tilbudt samtale med perinatalt team. Dette teamet består av fosterlege, fødselslege, nyfødtlege, barnekirurg og sosionom, samt eventuelt andre fagpersoner avhengig av barnets tilstand og deres behov.

Teamet vil sammen med dere gå gjennom hva som er funnet og hvordan forløpet er forventet å bli både før og etter fødsel. Dere vil også ha mulighet til å stille spørsmål og diskutere behandlingsmulighetene. Før fødselen får dere tilbud om en omvisning på avdelingen for Nyfødt Intensiv.

All nødvendige undersøkelser av barnet før og etter operasjon skjer så samordnet som mulig for å unngå unødige plager og flere narkoser.

Ekkokardiografi, eller ultralyd av hjertet, gjøres hvis legen hører en bilyd ved lytting på hjertet, eller barnet har andre symptomer på at noe er galt med hjertet. Noen avvik i andre organsystemer kan være forbundet med økt risiko for hjertefeil, og det vil da være viktig å undersøke hjertet etter fødselen. Noen svært for tidlig fødte barn har det som kallers en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Denne må behandles med medisin eller, i sjeldne tilfeller, med operasjon.

Under

Etter at barnet er født, blir det overført til Nyfødt intensiv. 

Nyfødt intensiv samarbeider med mange faggrupper internt i sykehuset og med det kommunale hjelpeapparatet som fastlege og helsesøster.

I avdelingen samarbeider vi med fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, pedagog, sosionom og psykolog.  Nyfødt intensiv har eget personale som er utdannede ammeveiledere. 

Dere får tilbud om samtale med psykolog mens barnet er innlagt. Psykologen kan for eksempel gi veiledning og støtte for mestring av situasjonen med et alvorlig sykt barn og om samspill med barnet. Kontakt med psykolog kan være viktig også med tanke på oppfølging videre etter at barnet har reist hjem og skal tilbake til kontroller.

Dere får også tilbud om samtale med sosionom. Sosionomen gir råd og veiledning om rettigheter både for barnet og dere foreldre som rett til pleiepenger fra NAV. Alle foreldre til barn som trenger innleggelse i nyfødtavdeling har rett til pleiepenger så lenge barnet har en livstruende eller svært alvorlig sykdom. Både mor og far har rett til pleiepenger i denne første perioden. Men når barnet greier seg uten pustestøtte og er i en stabil medisinsk tilstand, er det vanligvis bare barnets mor som har rett til pleiepenger.

Les mer om pleiepenger (nav.no)

Etter

Etter operasjonen - tiden på sykehuset

Dere er blitt kastet ut i en ukjent tilværelse som dere kan være uforberedt på. Vi som jobber med dette ønsker at hele familien skal føle seg velkommen og godt ivaretatt. Vi vet at alle nyfødte barn, samme hvor små og syke de er, trenger å ha foreldrene sine hos seg. Det er gjennom samvær mellom foreldre og barn at grunnlaget for et godt liv skapes.

Det å bli kjent med et nyfødt barn som er koblet til overvåkningsutstyr og forskjellig typer behandlingsutstyr, kan være svært utfordrende. Og foreldrene trenger tid og støtte for å venne seg til situasjonen. Foreldre er velkomne hele døgnet, og vi ønsker at de er til stede og gradvis overtar en større del av omsorg og stell av barnet sitt.
Personalet har alltid det medisinske ansvaret for barnet. Barnekirurgene har ansvaret for den kirurgiske behandlingen, og dette er i nært samarbeid med barnelegene som har det daglige ansvaret for barnet. Foreldrene skal ta del i alle viktige beslutninger som gjelder sitt eget barn.

Det er barnets tilstand ved utskrivelsen som avgjør om det er behov for kontroller på sykehuset eller om barnet kan følge vanlige helsestasjonskontroller. Dette vil dere få informasjon før hjemreisen.

Noen barn følges av kirurg og eventuelt barnelege i en viss tid før helsestasjon / fastlege overtar ansvaret.

Noen barn med spesielle tilstander har behov for oppfølging over lang tid, og disse vil følges av det tverrfaglige teamet på sykehuset.  Dette gjelder barn med anorektale misdannelser (analatresi), Hirschsprung, øsofagusatresi og kort tarm problematikk. Faggruppene som er med i det tverrfaglige teamet er gjerne barnekirurg, barnelege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og psykolog. Det kan inviteres med aktuelle fagpersoner fra kommunen til barnets teamvurdering på sykehuset.

Før hjemreisen vil det bli tatt kontakt med helsesøster. Helsesøster og fastlege mottar skriftlig informasjon om barnet. For barn som har behov for flere tjenester i kommunen, kan det være aktuelt å kalle inn til samarbeidsmøte med flere faggrupper fra kommunen.  Dere må gi samtykke til slik kontakt.

Nyfødt intensiv arrangerer foreldremøte ukentlig hvor det gis informasjon og veiledning, og det er mulighet for spørsmål og diskusjon.

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Nyfødt intensiv

Kontakt Nyfødt intensiv

Oppmøtested

2. etasje i Kvinne-barn-senteret, østfløya.
Bruk hovedinngangen og følg skiltene til riktig heis eller trapp.
Du finner oss til venstre når du kommer ut at heisen i 2. etasje.

 

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number