Behandling

Pacemakerkontroll

Informasjon til deg som skal til pacemakerkontroll.

Før

Ta med liste over medisiner du bruker. Det er ingen spesielle forberedelser.

Under

Vanlig kontroll av pacemakeren din blir utført av spesialopplært sykepleier i samarbeid med lege. Kontrollen tar omtrent 30 minutter. Av og til blir kontrollen kombinert med andre undersøkelser (ultralyd og lignende).

Det blir gjort en teknisk kontroll av pacemaker; ledninger blir testet, vi leser av batteristatus og lagrede data og vi går gjennom programmeringen for å se at denne er optimal.

Av og til blir det gjort endringer, det vil du bli informert om. Ved kontrollen vil du få svar på eventuelle spørsmål.

Sykepleier som sitter ved en pasient og holder hånden på brystet hans.

Foto: St. Olavs hospital

 

Etter

Resultatet av kontrollen vil bli sendt til fastlegen din.

Du vil få innkalling til ny oppfølgingskontroll. Kontrollintervallet vil variere avhengig av din tilstand, ofte en gang i året.

Kontakt