Diagnose

Prolaps i nakken

Mellom nakkevirvlene er det støtputer (mellomvirvelskiver). Skivene har en bløt kjerne og en kapsel. Med alderen endres skiven, og den ytre kapselen kan sprekke helt eller delvis og gi prolaps. Nakkeprolaps og forkalkninger kan gi en smerte i nakken som stråler ut i én eller begge armene. Smerteintensiteten kan variere alt etter hvilken stilling du holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen, såkalte nevrologiske utfall. Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følelse, avhenger av hvilken nerverot som blir påvirket. Av og til kan det være trykk mot selve ryggmargen, noe som kan gi gangvansker, nummenhet og prikkinger i armer og ben. Prolaps i nakken og trang nerverotkanal kan gi nakkesmerter som stråler ut i den ene eller begge armene. De fleste pasientene opplever at symptomene blir betydelig bedre i løpet av de første ukene. Rundt 2 av 10 pasienter med nakkeprolaps vil ha behov for vurdering for kirurgi

Prolaps i nakken gir nesten alltid nakkesmerter. Noen ganger stråler smertene også ut i en eller begge armene. De fleste som får nakkeprolaps blir bra igjen av seg selv i løpet av 3-4 måneder, men i noen tilfeller kan kirurgi være nødvendig.

Les mer på helsenorge.no

De fleste operasjonene blir gjennomført 3- 6 måneder etter at symptomene oppsto.  Operasjon er aktuelt dersom pasienten har vedvarende utstrålende smerter eller redusert funksjon i den ene eller begge armene. Hensikten med operasjonen er å avlaste trykket på nerven for å gi smertelindring i armen, og øke sjansen for å gjenvinne muskelkraft og hudfølelse. En del av pasientene opplever også en bedring av nakkesmertene. Dersom pasienten har store smerter eller nedsatt kraft i en eller begge armene, kan fastlegen henvise for akutt operasjon.

Noen ganger kan det bli en liten sprekk i den ytre harde ringen av mellomvirvelskiven. Gjennom denne sprekken kan noe av den myke, indre delen av skiven presse seg ut (skiveprolaps) og gi trykk mot nerveroten. Trang nerverotkanal skyldes ofte aldersforandringer i ledd, ben eller leddbånd (kalles også forkalkninger), og medfører at nerven gradvis får mindre plass i kanalen.
Både nakkeprolaps og forkalkninger kan en sjelden gang  påvirke ryggmargen. Pasienten vil da få andre symptomer i form av nummenhet i armer eller ben, klossethet i hendene, dårlig gangfunksjon og  vannlatingsplager. Disse pasientene har oftest ikke mye smerter i nakken. Denne tilstanden kaller vi cervikal myelopati.

Man vet ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får skiveprolaps eller trang nerverotkanal i nakken. Flere faktorer kan være av betydning, men ofte er det en kombinasjon av flere årsaker. Alder og arvelig disponering er sannsynligvis de viktigste årsakene.

Vi har ikke gode tall på forekomsten av prolaps eller trang nerverotkanal i nakken. Denne type aldersforandringer er vanlig på bilder av nakken (røntgen og MR) og sees hos ca 50% av personer over 50 år. Det er imidlertid bare et fåtall av disse som får de typiske symptomene. Forekomsten er sannsynligvis under 1%.

 I Norge opereres ca 850 pasienter pr. år.

De fleste som får prolaps i nakken blir bra av seg selv uten behov for kirurgisk behandling.


Dersom smertene ikke går over innen rimelig tid, kan operasjon likevel være et bra alternativ.
Når det er godt samsvar mellom sykehistorie/symptomer og bildefunn, er det stor sannsynlighet for at en operasjon vil hjelpe. Imidlertid er det ingen garanti for det. En operasjon hjelper best på de smertene som stråler ned i armen(e).

Studier
Mange studier som sammenligner ulike typer kirurgisk behandling av utstrålende armsmerte, finner gode resultat av behandling
Det er imidlertid få studier som sammenligner ikke-kirurgisk behandling med kirurgi.
En svensk studie fra 2013 der en sammenligner fysioterapi alene med kirurgi og fysioterapi, fant følgende:
Andel pasienter som ble bedre/mye bedre 1 år etter tiltak  – 87 % i kirurgigruppa etter 1 år, 62% i den andre gruppa som ikke ble operert. Det er mindre forskjell mellom gruppene etter 2 år.


Dette betyr altså at mer enn 6 av 10 ble bra uten kirurgisk behandling. En ser også at de som blir operert får raskere bedring, men at langtidsresultatene er ganske like.


 


 

Henvisning og vurdering

Spesialist ved sykehuset trenger henvisning fra fastlege etter at det er tatt MR av nakken, som viser prolaps eller trang nerverotkanal, som kan forklare symptomene.
MR bilder sammen med sykehistorie og symptomer er viktig for spesialisten som vurderer din tilstand.

I henvisningen vil legen ta opp en del viktige moment:

 • Symptomer og varighet av disse
 • Utvikling av plagene, aktivitet som forverrer plagene
 • Gjennomgått behandling og eventuelt effekt av denne
 • Viktige faste medikamenter
 • Tidligere sykdommer

Utredning

Mens du venter på operasjon


Aktivitet og hvile
Det anbefales som oftest å være relativt aktiv, selv om du har en del smerter. Gjenoppta dagliglivets aktivitet og arbeid om mulig. Snakk med arbeidsgiveren din om du eventuelt kan utføre alternative arbeidsoppgaver. Sykemelding kan være et alternativ, men dette må du diskutere med din fastlege.


Smertestillende
Ofte kan plagene lindres med reseptfrie medisiner. Disse bør tas med jevne mellomrom, for eksempel 3-4 ganger i døgnet. Trenger du sterkere smertelindring, kan du diskutere dette med din fastlege.

Alkohol tynner ut blodet og gjør vevet mer lettblødende. Alkohol skal ikke inntas i større mengder den siste uken. De siste 24 timene før operasjonen skal du være avholdende.


 

Røyking hemmer blodsirkulasjonen og øker risikoen for blodpropp og luftveiskomplikasjoner i forbindelse med narkosen.

Vi anbefaler at pasienter som opereres i narkose slutter med P-pillene senest 14 dager før operasjonen. Kombinasjonen P-piller og røyking kan øke risikoen for blodpropp. Minipille eller hormontabletter som brukes i og etter overgangsalderen kan du fortsette med.

Infeksjoner bør ikke foreligge ved operasjonstidspunktet pga økt risiko ved narkose. Forkjølelse gjør at operasjonen normalt bør utsettes. Spesielt gjelder dette dersom du har feber eller hoste. En lettere forkjølelse på tilbakegang har normalt ingen betydning.


 

Dagen før operasjonen skal du ha samtale med kirurg og narkoselege. En sykepleier vil informere deg om nødvendige forberedelser før operasjonen.   

Før operasjoner i narkose skal man være fastende (dvs. ikke spise, drikke eller røyke) de siste 6 timene. Dette gjelder også snus, drops, tyggegummi og lignende.

Du kan drikke ett glass vann inntil 1 time før operasjonen.

Smykker (herunder piercing) etc. legges igjen hjemme. 

Behandling

Kirurgisk inngrep

Det benyttes en mikrokirurgisk teknikk der man opererer gjennom et hudsnitt på 3-5 cm foran på halsen. Operasjonen består i å fjerne mellomvirvelskiven med prolaps mellom to virvler og evt. lage bedre plass i nerverotkanalen. Nerveroten får da bedre plass. Det blir så utført en avstiving av den delen av nakken der prolapset eller forkalkningen var lokalisert. Avstivningen gjøres med en burteknikk der mellomvirvelskiven erstattes med et syntetisk ”bur”. Med tiden vokser ben gjennom buret og gir en avstiving. Denne type avstivning medfører vanligvis ikke dårligere bevegelse i nakken etter operasjonen. Operasjonstiden varierer, men er vanligvis ca 1 – 1 ½ time.

Risiko

Ingen operasjon er risikofri. Blødninger, skade på nerver eller spiserør er sjeldne komplikasjoner, men kan skje. Pasienten observeres nøye minimum 6 timer etter operasjonen. Det brukes alltid mikroskop under operasjonen for å minske risikoen. Inngrepet utføres i narkose.

Oppfølging

Etter operasjoner i narkose vil man måtte ligge en stund på overvåkingsavdelingen. Nakken din er ikke ustabil på noen måte, ingen ting kan ”slites av” eller ”gå i stykker”. Du kan bevege nakken fritt, og du kan stå opp allerede operasjonsdagen. Det er viktig at du kommer i gang så snart som mulig. Fysioterapeut og sykepleiere ved avdelingen vil veilede deg i forhold til aktivitet. De fleste pasienter kan reise hjem samme dag eller dagen etter operasjonen.
Instrukser om oppfølging, kontroller og aktivitetsnivå vil bli gitt av lege og fysioterapeut ved utreise. Selv om alt fungerer bra er det klokt å holde seg noe rolig de første dagene. Dersom man blir akutt uvel eller svimmel så kan man legge seg flatt ned og legge opp beina. Det er viktig å få i seg nok væske.

Etter nakkeoperasjoner forfra i nakken vil man vanligvis ikke oppleve mye smerte. Dette er imidlertid individuelt. Smerten er som regel verst det første døgnet. Deretter blir det normalt en rask bedring. Instrukser om smertelindrende medisiner vil bli gitt av lege før hjemreise.

Mange pasienter merker en viss klumpfølelse i halsen etter operasjonen. Dette ubehaget pleier imidlertid å forsvinne etter noen dager eller uker.

Etter inngrepet kan man få en lett feberreaksjon med temperatur opp til 38 – 38.5 grader. Etter to dager er vanligvis temperaturen normal igjen. Blir temperaturen høyere eller ikke normaliserer seg, kan du ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Det er uvanlig at det blir betennelse i denne type operasjonssår. Du bør likevel være på vakt dersom du får økende smerter fra operasjonssåret, eller stigende feber etter operasjonen.

 Du kan dusje etter 2-3 dager. Skift alltid til tørr bandasje. Vent med å bade til etter stingene eller agraffene er fjernet.

Agraffer (stifter) fjerner du hos egen lege 5 - 7 dager etter operasjonen.

Etter hjemkomst får du brev om kontrollbesøk på poliklinikken. Dette skjer oftest ved fysioterapeut 3-6 uker etter operasjon, hvis annet ikke avtales.

I lenken under kan du lese informasjon om trening og aktivitet etter en nakkeoperasjon.  Pasienter får vanligvis tilsyn av fysioterapeut første postoperative dag og det vurderes da behov for individuell tilpasning av øvelser/ råd.

Informasjon om aktivitet og opptrening etter nakkeoperasjon (PDF)

Vær oppmerksom

Før operasjonen:

Dersom du opplever betydelig forverring av symptomene i ventetiden før operasjon bør du kontakte din fastlege.

Etter operasjon:

Ved betydelige smerter som ikke gir seg kort tid etter operasjonen, evt økende svelgbesvær eller tegn til infeksjon i såret bør du ta kontakt direkte med avdelingen.

Kontakt

Revmatismehuset Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Kontakt Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Revmatismehuset

Olav Kyrres gate 6

7030 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number