Diagnose

Psykoedukasjon

Utredning

g_560ca972_a1e2_4ea3_88d6_559710c96997

Behandling

g_198ba246_0797_4aa8_af53_68f00d915c97

Informasjonsdag

Som et ledd i kunnskapsutvekslingen inviterer vi til informasjonsdagen «Å leve med ADHD i familien» i poliklinikken. Vi inviterer både foresatte, ungdommer, representanter fra PPT, skole/barnehage og andre instanser til informasjonsdagen. Målet er å bygge felles forståelse rundt ADHD-diagnosen. 

Innhold

  • Informasjon om diagnose ved lege
  • Informasjon om trygderettigheter
  • Tiltak skole ved pedagog
  • Film om ADHD/ADD
  • Samarbeid heim-skole
  • Medisiner/Utprøvingsprosedyrer
  • Utdeling av medisiner

Under informasjonsmøtet vil dere få utdelt hver deres mappe med skriftlig informasjon. Pasienter som skal ha medisinutprøving får egen informasjon om dette. 


 

g_8bf370c3_f00a_407c_9b75_1ce77455e864

Oppfølging

g_cb08f4a3_0d92_4667_a9f7_e0833ca7e971

Kontakt

Østmarka Psykisk helsevern