Behandling

STEPPS/ STAIRWAYS

STEPPS/ STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud for personer som har som har problemer med å regulere sine følelser. Mange av deltakerne har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, også kjent som borderline personlighetsforstyrrelse.
Personer som deltar på STEPPS og STAIRWAYS kjennetegnes ofte av:
  • svært høy følsomhet for emosjonell stimuli
  • svært intense følelser og reaksjoner på emosjonell stimuli som er vanskelig å regulere
  • at det ofte tar lengre tid å «lande» etter en emosjonell episode
Målsettingen med å delta i behandlingen er at du skal lære deg ferdigheter som kan hjelpe deg med å regulere emosjoners intensitet og varighet.

 

 

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det er også andre helsepersonell som kan henvise. Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av Helsedirektoratets prioriteringsveileder "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Dersom du har krav på behandling vil du få innkalling til en vurderingssamtale.

Før

Behandlingen krever ingen forberedelser.

Under

STEPPS og STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud, der STEPPS er første del og STAIRWAYS er del to. Behandlingen foregår poliklinisk, som betyr at du ikke er innlagt under behandlingen.

STEPPS og STAIRWAYS er basert på kognitiv adferdsterapi, skjematerapi og systemterapi, samt mindfulness-øvelser.

I løpet av behandlingsperioden inviteres det til forsterkningsteamkvelder der vi gir informasjon om emosjonsreguleringsvansker og behandlingen. 

Stepps er et gruppebehandlingstilbud som pågår i 21 uker. Gruppen består av 8 - 10 deltagere som møtes ukentlig hvor du som deltaker får en grunnleggende innføring og trening i ferdigheter for emosjonsregulering. For noen kan det være aktuelt å gjennomføre STEPPS-programmet to ganger.

Du får hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er viktig at du jobber med oppgavene, slik at du får lært de nye ferdighetene. STEPPS kan gjennomføres på tre ulike måter:

  • Tre timer gruppeterapi og individuell samtale
  • Tre timer gruppeterapi og individuell samtale, pluss 1,5 time med fordypning i gruppe
  • Tre timer gruppeterapi  

STAIRWAYS er andre del av behandlingsprogrammet og pågår i cirka ett år. Du og behandler vurderer om dette vil være et aktuelt tilbud for deg etter at du har gjennomført STEPPS-programmet. I STAIRWAYS jobber vi videre med integrering av grunnleggende ferdigheter og fordypning i enkelte temaer. 


 

g_412b83a4_9e5e_49b3_bdf4_c1d28f856940

Etter

Etter endt behandling vurderer vi sammen med deg om du har behov for videre oppfølging. Det er viktig at du fortsetter å bruke ferdighetene du har lært i behandlingen.

Vi har også en brukerrepresentant som jobber sammen med deltakerne om å lage tilbud utenfor institusjonen.

Kontakt

Østmarka Psykisk helsevern