Behandling

Stomi hos barn og unge

Noen barn og ungdom har sykdommer eller misdannelser som fører til forstyrrelser i mage-tarmfunksjonen. Det kan være vanskelig eller umulig for tarmen å få tømt seg gjennom endetarmen, og det er nødvendig å få anlagt tarmstomi.
Stomi betyr åpning eller munn. Når en stomi blir anlagt, opererer vi ut tarmen og legger den utenpå huden på magen din. Avføringen tømmer seg gjennom stomien istedenfor gjennom endetarmsåpningen. En stomi er ikke omgitt av lukkemuskel slik som endetarmen, noe som betyr at tarmtømmingen ikke skjer kontrollert. Det er tarmbevegelsene som bestemmer når avføringen kommer ut gjennom en stomi.

En stomi kan vi anlegge ulike steder på tarmen og får betegnelser deretter. Stomi på tynntarmen ( ileum ) kalles ileostomi, på tykktarmen ( colon ) kalles kolostomi. 

Konsistensen på avføringen avhenger av hvor langt ned på tarmen stomien plassert. I tynntarmen er innholdet flytende, og slik vil avføringen fra en ileostomi være. Tykktarmens viktigste funksjon er å suge opp væske fra tarminnholdet. Jo lenger ned mot endetarmen stomien er, jo fastere blir avføringen.

En midlertidig stomi blir anlagt når det er nødvendig å avlaste deler av tarmen for en periode. Det kan da være to stomiåpninger rett ved siden av hverandre. Avføringen kommer ut i den ene åpningen. Den andre åpningen ( blindstomi ) fører ned til den delen av tarmen som ikke er i bruk. Fra blindstomien kommer det ofte litt slim.

En permanent stomi har kun en åpning der avføringen kommer ut. Tarmen som er nedenfor stomien, lukker vi i øvre ende. Slim fra denne delen av tarmen som ikke er i bruk, kommer ut gjennom endetarmsåpningen.

Udelt system betyr at stomiplaten/festeplaten, og posen er sveiset sammen. Posen må tømmes eller skiftes ved behov. 

Todelt system består av en pose og en plate. Platen blir festet på huden rundt stomien, og posen fester vi på platen. Det gjør at du kan skifte posen uten at platen blir skiftet samtidig.

Stomiposer kan være tømbare eller ikke tømbare. De kan være gjennomsiktig eller farget. Alle poser har et filtersystem slik at tarmgass kan slippe ut, mens lukt blir fjernet i filteret. Et slikt filtersystem holder i et døgn før dere må skifte posen.

Stomisykepleier har kunnskap om forskjellig stomiutstyr og tilleggsprodukter, og vil i samarbeid med foreldre og større barn velge best utstyr for hver enkelt. Ved kontroll hos stomisykepleier vil stomiutstyr alltid bli vurdert og dere vil få informasjon om nytt utstyr om det er aktuelt.

Stomiutstyr, tilleggsprodukter og kompresser til stell får dere på e-resept ( blå resept) og må fornyes en gang i året. Stomisykepleier lager en liste over utstyr før hjemreise slik at det er enkelt for dere å bestille utstyr hos selvvalgt apotek eller bandagist. Noen leverer også varene rett hjem. 

Stomisykepleier kan være behjelpelig med å bestille stomiutstyr før hjemreise. Vi anbefaler å bestille utstyr for en måned ved første bestilling, da det kan være nødvendig å justere stomiutstyret når dere er på kontroll. Barn under 16 år betaler ikke egenandel.Før

Før operasjonen må vi som regel undersøke barnet med ultralyd og/eller røntgen. Hvilke undersøkelser som er nødvendig varierer ut fra årsak og problemstilling til hvert enkelt barn.

Dere får informasjon om hva operasjonen går ut på av barnekirurg. Det kan oppleves skremmende å skulle få «pose på magen». Vi tilstreber at foreldre og større barn har samtale med stomisykepleier i forkant av operasjon slik at alle er godt forberedt på den nye situasjonen. Noen trenger flere samtaler. Stomisykepleier forteller om livet med stomi, stell av stomi og viser fram aktuelt utstyr. 

Hvis operasjonen er akutt vil barnet og foreldre møte stomisykepleier i etterkant.

Under

Foreldre og barn vil få individuelt tilpasset informasjon om hva som skjer under operasjonen.


Etter

De første dagene etter operasjonen trenger barnet ro. Barnet ligger på en overvåkningsavdeling og får intravenøs væske og smertestillende medisiner. En forelder kan være sammen med barnet, mens en sykepleier har ansvar for overvåking. Etter hvert flytter vi barnet til et pasientrom på sengeposten der foreldrene sover sammen med barnet. 

Etter operasjonen er det festet en stomipose over stomien. Når det kommer luft og avføring i stomiposen er det et tegn på at tarmen er kommet i gang etter operasjonen. Tarmen kommer ofte i gang 1-3 dager etter operasjonen. 

Den første tiden etter operasjonen er stomien ofte hoven. Hevelsen går ned etter 2-3 uker. Fargen på stomien avhenger av blodtilførselen og hevelsen, og kan variere fra lys rosa til mørk rød. Tarmslimhinnen er ikke smertesensitiv slik som huden, derfor er stomistell kun ubehagelig eller smertefullt når barnet er nyoperert. 

Stomislimhinnen blør lett ved berøring. Litt blødning under stomistellet er normalt, og er ikke smertefullt for barnet. Stomislimhinnen er festet til huden med sting. Disse stingene er selvoppløselige og vil gradvis forsvinne fra 2-3 uker etter operasjonen. 

Første stomistell skjer vanligvis 2-3 dager etter operasjonen. Før dette har posen vært tømt flere ganger. Vi anbefaler dere å være til stede når stomisykepleier eller sykepleier steller stomien første gangen. Før stomistellet legger vi klart alt utstyr. I starten blir dette utført i seng, etter hvert som barnet kommer seg bør dere utføre stellet på badet. 

For nyfødte er det viktig at rommet er varmt. Det er viktig at stomistellet foregår i trygge omgivelser og at det blir forklart hva som blir gjort underveis, slik at det blir mest mulig forutsigbart og trygt. Små barn kan trygges med sang, smokk og en vennlig stemme. For eldre barn kan en underholdning på skjerm eller bok være en fin avledning. 

Eldre barn og ungdommer har behov for forutsigbarhet, og gode avtaler rundt stomistell er viktig. Eldre barn kan allerede fra starten delta i stomistell ved å holde utstyr og hjelpe til. Vi anbefaler delaktighet fra starten og tilstreber mest mulig selvstendighet. Hva som vil fungere best for den enkelte vil være individuelt.

Etter første stomistell er det vanlig å skifte på stomien sammen med stomisykepleier/sykepleier daglig for å få trening. Under veiledning tar dere eller barnet gradvis over. Det er viktig at dere begge får opplæring slik at alle er mest mulige trygge før hjemreise. Begge foreldre har krav på pleiepenger under sykehusoppholdet grunnet opplæring. 

Hjemreise tidspunktet avhenger av barnets medisinske tilstand, og om foreldrene er trygge på å overta ansvaret for stomistell. De fleste blir skrevet ut ca. en uke etter operasjonen. 

Før hjemreise bør det være etablert en kontakt med stomisykepleier ved lokalsykehus, eller ved St. Olavs hospital. Hvis nødvendig kan kontrolltime framskyndes etter avtale med stomisykepleier. 

Dere trenger en stomipose og plate. I tillegg trenger dere kompresser til å vaske og tørke med. Det er fint å bruke plasterfjernerspray eller plasterfjernerservietter for skånsom fjerning av stomi pose/plate. Det viktigste kravet til stomiutstyr er at avføringen samles opp på en praktisk måte, og at huden får god beskyttelse. 

Utstyr til stomistell:

 • Stomiplate
 • Stomipose
 • Stomisaks
 • Myke kompresser
 • Plasterfjerner
 • Avfallsposer
 • Tilleggsutstyr som tetnings ring, eller tetningspasta etter behov

Den gamle plate/posen fjernes skånsomt. Trekk forsiktig i platen samtidig som dere trykker mot huden med plasterfjernerservietter eller bruk plasterfjernerspray under stomiplaten. Skjerm nese og munn slik at barnet ikke puster inn partikler fra plasterfjernerspray.

Huden kan være litt rød like etter stomiplaten er fjernet. Rødheten forsvinner som regel når huden har luftet seg en stund. Kraftig rødme og irritasjon skyldes ofte lekkasje under stomiplaten. Stomisykepleier eller sykepleier kan gi råd for å gjenopprette hel og frisk hud. 

Bruk myke kompresser og vask med lunkent vann fra springen. Små rester fra den gamle platen kan sitte igjen på huden, dette hindrer vanligvis ikke at den nye platen fester seg. Unngå å gni eller «skrubbe» huden. Ved bruk av Plasterfjerner, skyll/vask godt med lunkent vann. Etter vask tørkes huden forsiktig med myke kompresser.

Hullet i stomiplaten skal passe rundt stomien. Hud rundt stomien skal dekkes av plate eller tetnings ring slik at huden ikke skades av tarminnholdet. For å få riktig form og størrelse på hullet i platen kan det være hensiktsmessig og klippe til en mal.

Ved hudproblemer kontaktes stomisykepleier for å få råd og behandling. Flere ulike hudprodukter kan være aktuell. Det finnes mange tiltak for å bedre problemer med sår hud eller lekkasje og dere vi få individuelle anbefalinger.

Dere kan bruke tetningspasta istedenfor tetnings ring. Da fyller dere en 5 ml sprøyte med pasta. Pastaen sprøyter dere ut rundt stomien eller rundt hullet på selve platen/posen. Både pasta og tetningsring vil absorbere avføring og hindre lekkasje under platen.

Små barn som har en midlertidig stomi har ofte en «blindstomi» ved siden av hovedstomien. Det er viktig at det er plass til blindstomien i hullet som blir klippet til stomien. Hos spedbarn kan stomiplate klippes til i ytterkantene for å tilpasse magen slik at den ikke kommer over navlen før den er grodd, eller gnager i lysken.

Når huden rundt stomien er ren og tørr kan dere feste posen på huden. Klipp passe stort hull i stomiplaten. Hullet skal være 1-2 mm større enn stomien. Bruk gjerne en finger og lag sirkulære bevegelser over stomiplata for at plates skal feste seg godt. Dere kan også legge en varm hånd over stomiplaten et par minutter.

Hos spedbarn kan posen festes med åpningen til siden, slik at posen er enkel å tømme når barnet ligger. 

Tegn på at platen løsner, kan være et lyst felt i platen. Anvendes det tetningspasta, gir denne lysere farge på plasten, og det kan være vanskelig å se om platen er løs mot stomien.

Bytte av plate/pose kan gjøres daglig, eller hver andre eller tredje dag. Mange velger daglig skift, ofte til morgentoalettet eller etter kveldsbad eller dusj.

Faste rutiner for stomistellet kan redusere stress. Det kan være hensiktsmessig og nødvendig å være to om stellet for spre- og småbarn. En trøster, avleder og hjelper barnet mens den andre utfører stomistell. Etter hvert blir barnet vant til stomistell, og det er tilstrekkelig med en voksen.

Alle barn med stomi kan bade, både med og uten pose. Det kan være godt for huden at posen fjernes før bad og dusj. Ulempen vil være at avføringen kommer ut i badevannet. Badeolje bør unngås fordi huden da blir for fet til å få stomiposen til å feste seg. 

Ved bading i svømmehall må posen være på. Mange skifter pose etter bading, men den kan også tørkes forsiktig med hårføner.

Det er viktig at eldre barn er godt forberedt og forstår bakgrunnen for at han eller hun får stomi. Dette gjør det lettere å akseptere stomien. Stomien vil for mange bety bedre livskvalitet. Barn og ungdom med stomi kan leve et like aktivt og godt liv som andre. 

Åpenhet viser seg å være fordelaktig, da omgivelsene får informasjon, og barnet slipper utidige spørsmål og kommentarer. Fortell hvorfor barnet har stomi, hva det er og hva barnet kan ha behov for av hjelp i hverdagen.

I ungdomstiden ønsker de fleste å ha kontroll over hvem som får informasjon om hva som blir fortalt. Mange synes det er trygt og fint at kun de nærmeste vennene vet om stomien. Andre velger å være mer åpen om situasjonen.


Vær oppmerksom

Tarmen kan vrenge seg ut gjennom stomien og den blir lang og hoven. Dette kalles stomiprolaps. Kalde kompresser eller melis kan få stomien til å trekke seg tilbake. Hvis tarmen ikke trekker seg tilbake, den forandrer farge eller det ikke kommer avføring fra stomien må lege kontaktes.

Noen ganger vil prolapset komme tilbake gjentatte ganger og det er behov for operasjon for å feste tarmen.

Ved problemer eller bekymringer knyttet til stomien bør stomisykepleier (ved St.  Olavs hospital / Lokalsykehus) eller fastlege kontaktes.

 • Sår hud og lekkasje
  Sår hud oppstår vanligvis på grunn av lekkasje av tarminnhold under stomiplaten. Avføring som blir liggende på huden vil gi sårhet. Tiltak vil være å optimalisere stomistellet. Vurdering av stomiutstyr og tilleggsutstyr kan være nødvendig.
 • Separasjon
  En sjelden gang kan stigene som fester stomien til huden løsne, og det blir avstand mellom hud og stomi. Dette vil gro av seg selv, mens stomiutstyret må tilpasses.
 • Granulomer
  Granulomer er små ufarlige utvekster på stomien. De blør ofte lett, dette kan gi lekkasjeproblemer. Behandling er avhengig av størrelsen og / eller problemene granulomene gir. Granulomene kommer ofte av friksjon mot stomien. Dette er vanlig hos små barn som er aktive.
 • Trang stomi
  Tarmen er hentet ut gjennom en åpning i bukveggen. Deretter vrengt og sydd fast i huden. Åpningen i bukveggen kan enkelte ganger bli trangt. Dette fører til at tarmen ikke tømmer seg tilstrekkelig for avføring. Barnet får vondt i magen, utspilt mage og redusert matlyst og lege må kontaktes. Det er viktig å følge med at stomien tømmer seg regelmessig.
 • Blod fra stomien
  Slimhinnen på stomien blør lett. Litt blod ved stomien er helt normalt. Aktive barn får ofte små sår eller hoven stomi. Dette vil som regel tilhele av seg selv i løpet av noen dager. Ved større blødning fra stomien må stomisykepleier eller lege kontaktes. 
 • Brokk
  Hos voksne med stomi er brokk en vanlig komplikasjon. Barn utvikler sjelden brokk og det er vanligvis ikke behov for tiltak. Brokk kan klemme av tarmen, det er derfor viktig å følge med på at stomien tømmer seg regelmessig.

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye

Kontakt Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye

Oppmøtested

4. etasje i Kvinne-barn-senteret, vestfløya.
Gå inn hovedinngangen og bruk heis eller trapp til 4. etasje.
Følg skilt til riktig arbeidsstasjon.

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number