Behandling, Aortaascendens aneurismekirurgi

Utposning på hovedpulsåren til venstre i brystkassen - operasjon

Operasjon av utvidet hovedpulsåre på venstre side i brystkassen skjer ved at  åren skiftes ut med en kunstig åre.

Før

Ber om at du leser innkallingsbrevet godt. Der vil du finne informasjon om hvilke medisiner du må slutte å ta noen dager før innleggelsen. Dette gjelder i hovedsak blodfortynnende medisiner for å redusere blødningsfare ved operasjon.                                                                                                          

Forbered deg på ca. 1 uke i sykehus. du bør ta med medisiner, toalettsaker, klær som ikke strammer og stødige innesko eller tøfler. Vi anbefaler at du bare tar med deg det mest nødvendige. Særlig gjelder dette for penger og verdisaker.

For mange kan ventetiden før innleggelse oppleves lang og vanskelig. Etter at du kommet til avdelingen, kan situasjonen fortsatt preges av spenning og mange tanker rundt den forestående operasjonen. Dette er helt normalt. Du vil også treffe andre pasienter som har de samme opplevelser. 

De fleste pasienter opereres én dag etter de er kommet inn. På grunn av øyeblikkelig hjelp-operasjoner kan derimot bli endringer i oppsatte operasjoner som også kan angå din operasjon.

Den dagen du kommer til avdelingen, vil du få en samtale med sykepleier som vil gå igjennom informasjonsheftet. Senere på dagen skal du snakke med legen som har vakt nettopp denne dagen. Denne legen går gjennom journalen. Fysioterapeuten vil forelle deg om hvordan du lettest skal komme opp etter operasjonen, samt hva du selv kan gjøre for å forebygge komplikasjoner.

Før operasjonen vil du treffe og få informasjon av kirurgen som skal operere deg. En anestesilege skal gi deg narkosen.

Du er fullt mulig å ha med en av dine pårørende når du snakker med helsepersonellet. Det er lurt å notere seg spørsmål på forhånd da det kan være lett å glemme underveis.

Som en del av rutinene før operasjonen vil det bli tatt:

 • Blodprøver
 • Lungerøntgen
 • EKG (hjerterytmeprøve) 

 • Dersom magen din ikke har virket dagen før operasjonen, vil du få et lite klystér om kvelden.

 • Operasjonsområdet på kroppen og eventuelt skjegg  blir barbert.

 • Du skal dusje og vaske håret like før du legger deg. Det er ikke nødvendig å bruke noen spesiell såpe. Etter dusjen skal du ha på rent sykehustøy. Husk å ta på tøfler eller sko dersom du må opp i løpet av natten. 

 • Eventuelt neglelakk og sminke fjernes.

 • Du får tilbud om sovemedisin om kvelden.

 • Etter kl. 2400 må du faste, dvs. ikke spise, drikke, røyke, bruke snus eller suge på pastiller.

 • Du blir veiet

 • Ta av smykker og klokke. Den tiden du er på operasjons- og intensivavdelingen vil bagasje og verdisaker være innelåst i pasientgarderobe. Toalettmappe, evt. briller, hostepute og pustefløyte skal du ikke pakke ned, dette skal du ha med når kjøres til operasjon.

 • De fleste får en beroligende sprøyte ca. én time før man blir kjørt til operasjonsavdelingen. Sprøyten gjør at du blir avslappet, døsig og litt tørr i munnen.

 • Eventuelle tannproteser tas ut like før du kjøres inn på operasjonsstua.

Under

På operasjonsavdelingen:

Når du kommer til operasjonsavdelingen blir du tatt i mot av den legen og sykepleieren som skal gi deg narkose. Det blir lagt inn en kanyle (lite, tynt plastrør) i en blodåre på hånden, og du får medisiner som gjør at du sovner.

Når du sovner vil anestesipersonalt legge et rør ned i luftrøret. Dette gjøres fordi du under inngrepet blir tilkoblet en pustemaskin (respirator), som hjelper deg med å puste. I tillegg legges et urinkateter inn i urinblæra.

Anestesilegen legger inn et tynt plastrør i ryggen (spinalkateter) for å minske risikoen for problemer med nervefunksjonen i beinene. Når inngepet starter åpnes brystkassen din (thorakotomi) på venstre side for å nå hovedpulsåren. En hjerte/lungemaskin hjelper til med sirkulasjonen din mens kirurgen skifter ut den utvidete hovedpulsåren med en kunstig åre. Hvis utposningen går ned mot magen, blir det gjort åpning av bukhulen (laparotomi). Du er nøye overvåket under hele operasjonen.

På slutten av operasjonen legger kirurgen inn en slange (thoraxdren) for å drenere væske fra operasjonssåret. Etter avsluttet prosedyre gjøres en rekke kontroller før du overflyttes til intensivavdelingen hvor du senere vekkes.

Operasjonen varer vanligvis 2-5 timer, men dette kan variere.
Etter

Etter at operasjonen er avsluttet blir du flyttet til intensivavdelingen hvor du fortsetter å sove ytterligere et par timer. Når du er våken og stabil nok, fjernes røret i halsen og du puster selv. Etter vekking blir du liggende på intensivavdelingen til neste morgen. Da fjernes blant annet dren (slange) som ble lagt inn under operasjonen og de fleste pasienter er i fin form til å sitte i stol og spise.

Etter hvert blir du flyttet over på sengeposten og videre over til ditt lokalsykehus. De fleste vil kunne reise hjem etter en uke på sykehuset.

Du har anledning til å ta imot et kort besøk (kun nærmeste pårørende) utpå kvelden operasjonsdagen.

Når operasjonen er avsluttet, starter en ny fase i oppholdet her. Du skal gradvis trene deg opp og komme i gang. De ansatte vil være dine støttespillere, men eget initiativ og motivasjon er også viktig.

Alle pasienter er forskjellige både med hensyn til alder og helse, og det kan derfor variere hvor raskt du kommer deg etter operasjonen. For noen kan det oppleves som tungt å komme i gang, mens det for andre kan føles lettere.

En pulsåreoperasjon er en påkjenning både fysisk og psykisk. Humør og pågangsmot kan svinge. De aller fleste opplever å føle seg nedfor like etter operasjonen, og at framgangen enkelte dager ikke er helt som man forventet. Dette er helt normalt, og du kan erfare at det hjelper å ta én dag av gangen. 

Det er vanlig å stå opp allerede dagen etter operasjonen. Fysioterapeut og sykepleier på intensivavdelingen hjelper deg opp av senga etter morgenstell, og du kan begynne med forsiktig fysisk aktivitet.

Rett etter operasjonen vil du få individuell oppfølging av fysioterapeut. Etter hvert vil du delta i fysioterapigruppe sammen med andre pasienter. Samtidig blir det gradvis ditt ansvar å stå opp, gå turer i korridoren og gjøre øvelser.

Brystbenet gror i løpet av ca. 6-8 uker (litt avhengig av alder). I denne tiden er det viktig at du ikke løfter tungt. Som nyoperert skal du fortrinnsvis la bein og setemuskler bære kroppsvekten din når du skal ut og inn av seng, opp av stol og forflytte deg i senga.

Det er vanlig med smerter i såret på brystkassen etter hjerteoperasjon. Du vil derfor få smertestillende medisiner til faste tider, og etter behov. Sårsmertene vil avta etter hvert. Det er viktig at du sier i fra dersom du har vondt. Da kan vi lettere gi deg god smertelindring. God smertelindring gjør at du lettere kan være i aktivitet, hoste opp slim, hvile og få god nattesøvn.

Det er vanlig å bruke surstofftilførsel den første tiden etter operasjonen. Noe slimdannelse i luftveiene og av og til væskeansamling i lungesekken gjør at du lett kan føle deg kortpust under trening og daglig aktivitet. Det er viktig å få hostet opp slim fra lungene med riktig teknikk. Dette vil fysioterapeut og sykepleiere hjelpe deg med. Pusten vil gradvis bedre seg.

Etter operasjonen vil ansatte bservere hjerterytmen din nøye. Det er ikke uvanlig å få forbigående hjerterytmeforstyrrelser rett etter en slik operasjon. Dette er vanligvis ufarlig, men kan oppleves ubehagelig. Hjerterytmeforstyrrelser behandles med medikamenter.

Etter 3 - 4 dager er sårkantene vanligvis tørre og har lukket seg slik at du trygt kan dusje. Dusj med bandasjen på, la såret lufttørke litt etter dusjen og vi legger på ny bandasje etter dusjen.

Kroppstemperaturen kan svinge etter operasjonen. Dette er en vanlig reaksjon, blant annet på grunn av heling av sår.

Tidspunkt for hjemreise avtales med lege og sykepleier på visitt 1 - 3 dager før utskriving. Kvelden før du utskrives vil du få utreisesamtale med lege. Legen sørger for at din fastlege og ditt lokalsykehus blir orientert om operasjonen og behandlingen her (sender epikrise).

Hvor lenge du skal være sykmelt avhenger av hvor godt du har trent deg opp etter operasjonen, og hvilket arbeid du har.

For noen kan det være aktuelt med opphold på et opptreningssenter etter hjerteoperasjonen. Det finnes brosjyrer i avdelingen som beskriver de ulike tilbudene. Dersom du skulle ønske å reise på opptrening etter oppholdet, vil ansatte hjelpe deg med å planlegge og bestille plass.  For pasienter som overflyttes til sitt lokalsykehus, vil de ansatte der sørge for plassbestilling.

Under oppholdet og før du reiser hjem vil det ofte bli forandringer med hensyn til hvilke medisiner du skal bruke.
Før utreise får du beskjed av legen om hvilke medisiner du skal bruke ved når du skrives ut fra sykehuset.

Sting etter dren (slange) fjernes via fastlegekontoret 10-14 dager etter operasjon. Merk at du må selv ta kontakt med fastlegen din.
4 - 6 uker etter operasjonen blir du innkalt til kontroll hos kirurgen på sykehuset. Da blir det også tatt lungerøntgen av deg. Du vil få brev om time etter at du er utskrevet.

Det blir normal gjort oppfølging med CT undersøkelse (såkalt datortomografi) etter seks måneder og deretter hvert år til et ca to år etter operasjonen.