Forskning i psykisk helsevern

Forskning i Psykisk Helsevern foregår i samarbeid med NTNU og organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her finner du mer informasjon om aktuelle forskningsprosjekter i alle våre avdelinger.

Forstørrelsesglass liggende oppå et tastatur.

 

Anorexia Nervosa hos barn og unge 12-18 år: Integrert familiebasert og metakognitiv tilnærming


eCBT – Behandling av tvangslidelse.

EFST-O: Utvikling av online- og kultursensitive foreldrekurs

Forebygging av tvang ved prøver, undersøkelser og behandling 

Hel-BUP T3: Tidlig intervensjon for barn med risiko for Celebral Parese

Helsehjelp til barn i barnevernet KBT

Individual Digital Decision Assist System (IDDEAS)

Levevaner i BUP/Energiprosjektet

Masterprosjekt 3/7

PaRCADS

Pasientportalen: Helsa mi i BUP

Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi (DBT-studien)​

Prosjekt 3/7: Økt aktivitet for kropp og sinn

Psykoedukasjon for barn med ADHD​

Rom for Medvirkning

SIBS: Søskengrupper

Small Steps. Tidlig samspillsveiledning for barn med CP

V-RISK Y: Sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

ySKILLS: Mestring av risiko og muligheter i en digital verden. Ungdommers psykososiale ferdigheter


 


 


 

   
  

Sist oppdatert 25.05.2023