Ansatte i Hjernetreningsprosjektet

Forskere ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus fikk i 2017 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre en studie der vi skal undersøke effekten av treningsmetoder ved ervervet hjerneskade. Her er en kort presentasjon av de som er med i studien.

Illustrasjonsbilde av logoen til Hjernetrening.

Ansatte St. Olavs hospital

Portrettbilde Kari Risnes. Foto.

Overlege barnemedisin, Avdelingssjef BUK, St. Olavs hospital og Førsteamanuensis pediatri, IKOM, NTNU.

E-post: kari.risnes@stolav.no
Rolle i prosjektet: Prosjektleder ved St. Olavs hospital

Hjemmeside

Portrettbilde av Torstein Rø.

Overlege barnemedisin, St Olavs Hospital og Instituttleder IKOM, NTNU

Epost: torstein.ro@ntnu.no
Rolle i prosjektet: Nestleder

Hjemmeside

Portrettbilde av Nina Backlund

Studiekoordinator, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital

E-post: nina.backlund@stolav.no
Rolle i prosjektet: Studiekoordinator

Portrett av Anne Elisabeth Brandt

Spesialist i klinisk nevropsykologi, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

E-post: anne.elisabeth.brandt@stolav.no
Rolle i prosjektet: Phd-stipendiat

Portrettbilde av Torunn Gangaune Finnanger

Spesialist i klinisk nevropsykologi, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

E-post: torun.finnanger@stolav.no
Rolle i prosjektet: Forsker ved St. Olavs hospital

Publikasjoner

Onkologisk sykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

E-post: line.rapp.simonsen@stolav.no
Rolle i prosjektet: Prosjektsykepleier.

Spesialsykepleier til barn, Barna – og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.

E-post: marith.risan@stolav.no
Rolle i prosjektet: Prosjektsykepleier


Ansatte Oslo Universitetssykehus

Portrettbilde av Jan Stubberud. Foto

Spesialist i klinisk nevropsykologi, Seksjon for nevrohabilitering-barn, Oslo Universitetssykehus og Førsteamanuensis II, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

E-post: jstu@lds.no
Rolle i prosjektet: Prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus

Hjemmeside

Publikasjoner (cristin.no)

Portrettbilde av Synne Johannesen. Foto

Sykepleier, Barnemedisinsk poliklinikk og dagbehandling, Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Rikshospitalet

E-post:  syjohann@ous-hf.no
Rolle i prosjektet: Prosjektsykepleier

Portrettbilde av Ruth Elizabeth Hypher

Spesialist i klinisk nevropsykologi, nevropsykiatrisk seksjon/Barneavdeling for nevrofag , Oslo universitetssykehus

E-post: rutheh@ous-hf.no
Rolle i prosjektet: Stipendiat, OUS-RH

Sist oppdatert 08.12.2017