Emma: smiler til kameraet

Innovasjonspartnerskap

ObserVR

St. Olavs hospital har sammen med leverandør Attensi og designbyrå EGGS Design utviklet simuleringsløsningen ObserVR. I prototypen møter vi 19 år gamle Emma, som kommer til en førstegangssamtale innenfor psykisk helse.

Ssimuleringsløsningen ObserVR lar ansatte og studenter trene på observasjon av tegn på psykiske problemer gjennom samtale med Emma. Simuleringen er utviklet gjennom et samarbeid forankret i prosedyre for innovasjonspartnerskap, og er finansiert gjennom midler fra Innovasjon Norge.

  Prosjektleder Erlend Thorup

  Prosjektmedarbeider og leder for fageksperter Stig-Roar Aune


   

  • Innovasjon Norge
  • Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Digitaliseringsdirektoratet (DIGDIR)
  • Melhus kommune
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Sykehusinnkjøp HF
  • Nord Universitet
  • Attensi AS
  • EGGS Design

  Innovasjonspartnerskap er en ny juridisk anskaffelsesprosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger som ikke finnes i markedet i dag.

  Formålet med Innovasjonspartnerskap er å legge til rette for en samarbeidsmodell som bidrart til nytenkning og tett dialog med næringslivet. Prosedyren skal bidra til å utvikle produkter og tjenester for å løse et spesifikt behov i den offentlige virksomheten. Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelse av varer og tjenester for per idag ikke finnes i markedet.

  Det som er nytt med Innovasjonspartnerskap er at utvikling og kjøp kan tildelse i én og samme kontrakt.

  Prosedyren legger opp til at St. Olavs hospital kan ha med seg følgevirksomheter i prosjektet. Følgevirksomheter er offentlige aktører som har samme behov. Følgevirksomheten skrives inn i konkurransedokumentene og sikrer seg en kjøpsopsjon på den ferdig utviklede løsningen.

  Sist oppdatert 09.11.2023