En person med hansker som holder et stykke papir

Forskning

For å vurdere hvilken forebygging, behandling og rehabilitering som er den beste, må vi kontinuerlig øke kunnskapen vår om menneskekroppen og de sykdommene som kan ramme oss.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til St. Olavs hospital. Det overordnede målet for universitetssykehuset er god og forsvarlig pasientbehandling. Forskningen skal ta utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av universitetssykehuset. Dette skjer gjennom samarbeid med NTNU og andre relevante institusjoner.

Forskningsavdelingen har et bredt regionalt tjenestetilbud og kompetanse for å hjelpe deg som forsker i alle faser av en studie. Våre tjenester kan benyttes av deg som ansatt i et av regionens helseforetak, NTNU eller Trondheim kommune.

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst

Bli deltaker i en forskningsstudie

Kliniske studier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Som deltaker i en klinisk studie ved St. Olavs hospital får du den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig. 

Her finner du en oversikt over slike studier ved St. Olavs hospital.

Kliniske studier
En gruppe mennesker som holder hender

Forskningsrelaterte kurs og arrangement

Forskningsrapport for spesialisthelsetjenesten

Sykehusene har et spesielt ansvar for pasientrettet klinisk forskning og innovasjon i helsesektoren. Prosjektene som er presentert i denne rapporten viser viktigheten av registerforskning, befolkningsundersøkelser, store nasjonale kliniske studier, forskning på og bruk av teknologi, translasjonsforskning og samarbeid på tvers av profesjoner – for å nevne noe. Prosjektene viser et lite utvalg av hva som skjer innen forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten.
Les mer om forskningsrapporten
Bildet av en forsker som peker på to PC-skjermer.

Nye måter å jobbe på

17. og 18. oktober kan du lære fra de beste på St.Olav-konferansen, Norges mest innovative møteplass i helsetjenesten!

-Hvordan kan vi utvikle nye tjenester, ny teknologi - og nye måter å jobbe på?

-Hvordan kan vi få ned ventetidene på norske sykehus?

Bli med når vi samler innovasjon, inspirasjon og ny kunnskap fra hele landet under samme tak!

Les mer
En mann med VR-briller
Sist oppdatert 03.07.2024