En person med hansker som holder et stykke papir

Forskning

For å vurdere hvilken forebygging, behandling og rehabilitering som er den beste, må vi kontinuerlig øke kunnskapen vår om menneskekroppen og de sykdommene som kan ramme oss.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til St. Olavs hospital. Det overordnede målet for universitetssykehuset er god og forsvarlig pasientbehandling. Forskningen skal ta utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av universitetssykehuset. Dette skjer gjennom samarbeid med NTNU og andre relevante institusjoner.

Forskningsavdelingen har et bredt regionalt tjenestetilbud og kompetanse for å hjelpe deg som forsker i alle faser av en studie. Våre tjenester kan benyttes av deg som ansatt i et av regionens helseforetak, NTNU eller Trondheim kommune.

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst

Regional forskningskonferanse 2024

Velkommen til Trondheim 14. og 15. mars.

Vi gleder oss til å være vertskap for Regional forskningskonferanse Helse Midt-Norge!

Tema for 2024: Inspirasjon til klinisk forskning

Se hele programmet og meld deg på her!
Oversiktsbilde over Trondheim

Bli deltaker i en forskningsstudie

Kliniske studier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Som deltaker i en klinisk studie ved St. Olavs hospital får du den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig. 

Her finner du en oversikt over slike studier ved St. Olavs hospital.

Kliniske studier
En gruppe mennesker som holder hender

Forskningsrelaterte kurs og arrangement

 • Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  Vil du lære nyttige tips i planlegging og gjennomføring av kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr? Hvilke lover og regler må følges og hvordan søker man om godkjenning?
  Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  11.
  juni
  2024
 • Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 1
  Vil du lære hvordan man gjennomfører legemiddelstudier eller andre kliniske intervensjonsstudier?
  Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 1
  2.
  oktober
  2024
Sist oppdatert 06.02.2024