Lege som peker på en pc-skjerm.

Forskningsprosjekter

Forskning er en av de viktigste hovedoppgavene til St. Olavs hospital. På denne siden finner du flere av prosjektene beskrevet.

Våre forskningsprosjekter

    Sist oppdatert 27.10.2023