Studieteam WE-studien

Poretrettbilde av Torstein Vik

Torstein Vik 

Professor i barnesykdommer, NTNU 

Rolle i WE-studien: Prosjektleder

Telefon: 72 57 51 48 / 918 97 271

E-post: torstein.vik@ntnu.no

Publikasjoner

  

Poretrettbilde av Siri Merete Brændvik
 

Siri Merete Brændvik 

Forsker, INM, NTNU 

Rolle i WE-studien: Nasjonal prosjektkoordinator 

E-post:siri.merete.brandvik@ntnu.no

Publikasjoner

  

Poretrettbilde av Karin Roeleveld

Karin Roeleveld 

Professor, INM, NTNU 

Rolle i WE-studien: Forsker 

E-post:karin.roeleveld@ntnu.no

Publikasjoner

Poretrettbilde av Ingvild Storheil
 

Ingvild Storheil 

Forskningssykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital 

Rolle i WE-studien: Forskningssykepleier 

E-post:ingvild.storheil@stolav.no

Telefon: 72 57 41 77 / 958 81 994


Torarin Lamvik 

Overlege ortopedi

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver 

E-post:torarin.lamvik@stolav.no


Ane Øvreness   

Vitenskapelig assistent

Rolle i WE-studien: Tester 

Telefon: 936 63 883

E-post:ane.ovreness@ntnu.no


Poretrettbilde av Ann-Kristin G. Elvrum
 

Ann-Kristin G. Elvrum 

Ergoterapispesialist i barns helse/Postdoc, St. Olavs Hospital/NTNU

Rolle i WE-studien: Tester 

Telefon: 976 75 897

E-post:ann-kristin.elvrum@ntnu.no

Publikasjoner

Poretrettbilde av Astrid Rasch
 

Astrid Rasch 

Spesialfysioterapeut, St. Olavs Hospital

Rolle i WE-studien: Tester   

E-post:astrid.rasch@stolav.no

Poretrettbilde av Astrid Ustad

Astrid Ustad 

Vitenskapelig assistent, INM, NTNU

Rolle i WE-studien: Tester 

E-post:astrid.ustad@ntnu.no


Elin Ljungström 

Sykepleier Barneortopedisk poliklinikk, St. Olavs Hospital 

Rolle i WE-studien: Studiesykepleier 

Telefon: 72 57 45 17

E-post:elin.maria.theres.ljungstrom@stolav.no    


Poretrettbilde av Ellen Marie Bardal

Ellen Marie Bardal 

Postdoktor, INM, NTNU 

Rolle i WE-studien: Postdoktor 

E-post: ellen.bardal@ntnu.no

Publikasjoner

  

Poretrettbilde av Marit Morseth Juvik

Marit Morseth Juvik 

Sykepleier/ barneortopedisk poliklinikk, St. Olav

Rolle i WE-studien: Studiesykepleier 

Telefon: 72 57 44 34

E-post:marit.morseth.juvik@stolav.noPoretrettbilde av Ragnhild Sunde Braaten

Ragnhild Sunde Braaten 

Fysioterapeut, St. Olavs Hospital

Rolle i WE-studien: Tester  

E-post:ragnhild.sunde.braaten@stolav.no


Poretrettbilde av Rannei Sæther

Rannei Sæther 

Postdoktor, LBK, NTNU

Rolle i WE-studien: Postdoktor 

Telefon: 992 48 133

E-post:rannei.sather@stolav.no


Poretrettbilde av Tobias Goihl

Tobias Goihl     

Ortopediingeniør / Labansvarlig

Rolle i WE-studien: Tester  

Telefon:  992 79 028 

E-post:tobias.goihl@ntnu.no

Portrettbilde av Martin A. Berge

Martin Aursand Berge

Vitenskapelig assistent / Masterstudent Bevegelsesvitenskap – NTNU

Rolle i WE-studien: Tester

E-post: martiab@stud.ntnu.no

Telefon: 928 85 664

Yngve Gagnat

Stipendiat, St. Olavs hospital/NTNU

Rolle i WE-studien: Tester/dataanalyse

E-post:  yngvild.gagnat@stolav.no / yngvild.gagnat@ntnu.no


Poretrettbilde av Guro Lillemoen Andersen

Guro Lillemoen Andersen 

Seksjonsoverlege, Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver

Telefon: 22 20 82 59

E-post: guro.andersen@siv.no


Poretrettbilde av Anne Elisabeth Ross Raftemo

Anne Elisabeth Ross Raftemo 

Overlege ved Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold/PhD-kandidat ved NTNU

Rolle i WE-studien: Utprøver/koordinator for legene 

E-post:anelro@siv.no


Inge Ringheim 

Fysioterapeut / Sykehuset i Vestfold

Rolle i WE-studien: Tester  

Telefon: 33 13 40 97 / 997 86 276 

E-post:inge.ringheim@siv.no


Poretrettbilde av Ingrid Undstad

Ingrid Undstad 

Fysioterapeut, Teknomed AS + Sykehuset i Vestfold (leies inn kun i tilknytning til studien)

Rolle i WE-studien: Tester   

E-post:ingrid.undstad@teknomed.no

Poretrettbilde av Ingvild Maalen-Johansen

Ingvild Maalen-Johansen 

Forskningsassistent

Rolle i WE-studien: Tester 

E-post: inkmaa@sunnaas.no


Poretrettbilde av Kjersti Ramstad

Kjersti Ramstad 

Overlege og postdoktor, Oslo Universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver

E-post: kjeram@ous-hf.no


Line Raad 

Studiekoordinator ved Klinisk forskningspost barn, Oslo Universitetssykehus RH 

Rolle i WE-studien: Studiekoordinator 

Telefon: 23 07 45 07

E-post:line.raad@gmail.com 

Portrettbilde av Patrick Aleksander Bjørge

Patrick Aleksander Bjørge 

Fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Tester 

Telefon: 23 07 17 49

E-post:patbjo@ous-hf.no


Tobias Idelberger 

Overlege, Seksjon for nevrohabilitering – barn, Oslo universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Utprøver

Telefon: 23 07 31 76

E-post: toidel@ous-hf.no


Portrettbilde av Jasmina Majkic-Tajsic

Jasmina Majkic-Tajsic 

Avdelingsoverlege, Barnehabiliteringen i Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver 

Telefon: 07766 / 77 75 59 40

E-post:jasmina.tajsic@unn.no

Portrettbilde av Marit Sørvoll

Marit Sørvoll

Fysioterapeut, Barnehabiliteringen i Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge

Rolle i WE-studien: Tester

Epost: marit.sorvoll@unn.no

Telefon: 77 75 59 85


Portrettbilde av Ånen Aarli

Ånen Aarli 

Seksjonsoverlege, Barne- og Ungdomsklinikken 

Rolle i WE-studien:Hovedutprøver

E-post:aanen.aarli@helse-bergen.no


Portrettbilde av Anita Hofstad
 

Anita Hofstad 

Spesialsykepleier/Forskningskoordinator 

Rolle i WE-studien: Studiesykepleier

Telefon:  55 97 57 20 / 917 80 976 

E-post:anita.hofstad@helse-bergen.no


Portrettbilde av Hildur Grindheim

Hildur Grindheim 

Spesialsykepleier 

Rolle i WE-studien: Forskningssykepleier 

E-post: hildur.grindheim@helse-bergen.noPortrettbilde av Jorunn Syltøy

Jorunn Syltøy 

Barnesykepleier 

Rolle i WE-studien: Forskningssykepleier 

E-post: jorunn.syltoy@helse-bergen.noPortrettbilde av Katrine Jansen

Katrine Jansen 

Ortopediingeniør

Rolle i WE-studien: Ganglaboratoriet Tester 

Telefon: 55 97 70 70

E-post:katrine.jansen@helse-bergen.noPortrettbilde av Merete A. Malt

Merete A. Malt 

Spesialfysioterapeut 

Rolle i WE-studien: Tester

E-post: merete.andersen.malt@helse-bergen.noPortrettbilde av Teresa Brnic Gote

Teresa Brnic Gote 

Spesialfysioterapeut

Rolle i WE-studien: Ganglaboratoriet Tester 

Telefon: 55 97 70 70

E-post:teresa.brnic.gote@helse-bergen.noSist oppdatert 25.05.2023