Bilde av en skjerm med tall og hjerterytmekurver.

Innovasjonspartnerskap

Autoskår

St. Olavs hospital har inngått innovasjonspartnerskap med VitalThings og DNV Imatis. Sammen skal vi skape fremtidens løsning for måling av vitale parametere. Dette skal  skje automatisk, kontinuerlig og kontaktløst. Mulighetene som ligger i eksisterende og kommende teknologi, som for eksempel sensorer, er mange og i liten grad utnyttet innen helse. Nye løsninger for måling av vitale parametere vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet samt mer effektiv pasientbehandling og bruk av personalressurser.

On this link you will find all the information about Autoskår in English

I juni 2020 mottok St. Olavs hospital og innovasjonsprosjektet Autoskår 10 millioner kroner som finansiell støtte fra Innovasjon Norge AS for å gjennomføre prosjektet. Etter en grundig prosess med kartlegging av behov for ny teknologi i Akutten, og dialog med en rekke potensielle bedrifter, ble Trondheimsselskapet VitalThings valgt til å utvikle og implementere løsningen. Med seg på laget har de DNV Imatis.

Prosjekteier: Lars Erik Laugsand
E-post: Lars.Erik.Laugsand@stolav.no
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
 
Prosjektleder: Lisa Græslie
E-post: lisa.synnove.schule.graeslie@stolav.no
Telefon: 454 74 742
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin


 

Malvik kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) deltar sammen med St. Olavs hospital i dette innovasjonspartnerskapet.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

UNN har gjennomført et innovasjonsprosjekt; “Forebygging av fall ved hjelp av teknologi” og en videreføring av dette arbeidet vil innebære å prøve ut egnede løsninger for å monitorere vitale data. 

Malvik kommune

Malvik kommune samarbeider daglig med St. Olavs hospital som lokalsykehus. Kommunen ønsker å benytte teknologi for å levere bedre og mer tilpasset helsehjelp ved sykehjem og omsorgsboliger.


Sist oppdatert 09.06.2022