Prekvalifiseringsfase

Konkurransen er i gang!

Er du vår samarbeidspartner som skal utvikle en innovativ løsning for kontaktløs monitorering av vitale parametere sammen med oss?

On this link you'll find the text in English.

Ikoner av vitale parameter

Alle interesserte leverandører kan nå levere forespørsel om å delta i konkurransen. Etter å ha mottatt forespørsel om deltakelse, må vi som oppdragsgiver vurdere hvilke leverandører som vi anser kvalifisert på bakgrunn av kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som er kvalifisert, kan bli invitert til å innlevere tilbud.

Autoskår søker leverandører som har kompetanse og erfaring til å kunne utvikle en løsning for kontaktløs monitorering av vitale parametere. I tillegg må leverandøren ha relevant helsefaglig kompetanse, samt erfaring fra utvikling av innovative løsninger.

  • Frist for å stille spørsmål til kvalifiseringsfasen (i Mercell): 29. september 2021 kl. 12.00
  • Frist for forespørsel om å bli kvalifisert: 11. oktober kl. 12.00
  • Oppdragsgivers vurdering av søknader, evt. avvisning: tentativt uke 42, 2021
  • Invitasjon til å inngi tilbud sendes ut av oppdragsgiver: Tentativt uke 43, 2021

Les hele konkurransegrunnlaget og still eventuelle spørsmål i Mercell

Her finner du kunngjøringen i Doffin

Sist oppdatert 25.05.2023