IT IS HOPE 4 HF

Telerehabilitering: Hjemmetrim ved hjertesvikt

Formålet med studien er å undersøke om telerehabilitering ved hjertesvikt kan føre til vedvarende økt aktivitet, og være et alternativ til poliklinisk rehabilitering hos pasienter som av ulike årsaker ikke deltar på poliklinisk rehabilitering.

En dame som sitter på en stol med et treningsstrikk i hver hånd.

Fysiotereapeuten gjennomfører treningsøkta på sitt eget kontor. Pasientene følger henne via TV-skjermen hjemme i sin egen stue. Foto: St. Olavs hospital

Spesifikt undersøker vi om aktivitetsnivået blir høyere etter en periode med telerehabilitering (intervensjonsgruppen) enn ved standard oppfølging og råd om trening (kontrollgruppen). I tillegg undersøker vi hvilken innvirkning trening har på hjerte- og nyrefunksjon.

For mer info om hva innebærer studien se https://stolav.no/kliniske-studier/hjemmetrim-ved-hjertesvikt.

Kontaktinfo

Knut Asbjørn Rise Langlo, Medisinsk klinikk og NTNU, Knut.Asbjorn.Rise.Langlo@stolav.no

Kari Margrethe Lundgren, Klinikk for kliniske servicefunksjoner og NTNU, kari.m.lundgren@ntnu.no


Sist oppdatert 25.05.2023