MUST-studien

Et pågående forskningsprosjekt undersøker effekten av gruppebasert mestringsterapi for langvarig smerte

Langvarig smerte er en omfattende helseutfordring der det ofte ikke finnes noen kurativ behandling. Da blir mestring, eller det å leve et best mulig liv med smerte et viktig tiltak.

Publisert 28.01.2022
Sist oppdatert 29.04.2024

 

3 menn og 3 damer som sitter i ring og snakker.

NKSL leder en studie som skal sammenligne effekten av tre ulike gruppebaserte mestringstiltak for langvarig smerte. Den blir gjennomført på St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. I studien undersøker vi også faktorer som kan forklare effekten av slik behandling. Dermed blir utredning før behandlingen en viktig del og studien som har blitt kalt MUST. Det står for Mestring Utredning Smerte Terapi. Den er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten der et av hovedmålene er å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om å delta i kliniske studier, og slik styrke grunnlaget for å gi helsetjenester som er sikre, effektive og av god kvalitet.

Det er fortsatt mulig å delta. Vil du vite mer?

Les mer om studien her.

Brosjyre om MUST