Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

Publisert 02.06.2017
Sist oppdatert 14.08.2023

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter


Pågående prosjekter

Aukra kommune 2021-2023: Fra floskel til handling - rett pasient på rett sted - innføring av forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ plan (på vegne av alle ROR-kommuner)

Kontakt: Tone Vestad

Herøy kommune 2023-2024: Innføring av CSNAT - et kartleggingsverktøy for pårørende

Kontakt: Marta Elise Baade

Skaun kommune 2023-2025: Innføring av palliativ plan i Trøndelag Sørvest

Kontakt: Liv Ågot Hågensen

Steinkjer kommune 2023: Kompetansehevende tiltak i kreftomsorgen

Kontakt: Lena Bjørnback

Sunndal kommune 2023: Opplæring/oppfriskning "Livets siste dager"

Kontakt: Ragnhild Lønseth Aarflot

Tingvoll kommune 2022-2023: Innføring av Livets siste dager og etablere en ressursgruppe

Kontakt: Siri Holmeide Vangen

Trondheim kommune 2023: Kompetansehevende tiltak for å støtte pårørende ved livets slutt - innføring av CSNAT

Kontakt: Torill Rugelsjøen

Åfjord kommune 2023: Informere, rekruttere og følge opp kommuner i Trøndelag sør som starter opp med digital opplæringspakke "lindrende behandling og omsorg ved livets slutt"

Kontakt: Kristin Moen Svenning

Ålesund 2023: Informere, rekruttere og følge opp kommuner i Møre og Romsdal som starter opp med digital opplæringspakke "lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kontakt: Brit Hildegunn Steinnes Krøvel​