Palliative tilbud og nettverk

Her finner du en oversikt over, og kontaktinformasjon til, alle palliative tilbud i regionen.

Illustrasjon av nettverk, bestående av et Europakart med linjer mellom landene.

Kontakter innen kreftomsorg i kommunehelsetjenesten (oppdatert 12.03.24) (pdf)​​​​​

 ​

Det er åtte palliative team i regionen:

 • Nord i Trøndelag
 • Sør i Trøndelag
  • St. Olavs hospital, Seksjon lindrende behandling (telefon 72 82 58 40)
  • St. Olavs hospital, kreft poliklinikk Orkdal (telefon 72 82 91 80)
 • Møre og Romsdal
  • Kristiansund (telefon 71 12 23 78)
  • Volda (telefon 70 05 84 94)
  • Ålesund (telefon 70 10 69 00)
  • Molde (telefon 71 12 19 18)

Helse Midt-Norge har nettverk av ressurspersoner i kreft og palliasjon spredt i hele regionen. Målet med nettverkene er å øke kompetansen og fremme samhandling blant helsepersonell, slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kvalitet og trygghet i alle nivå av helsetjenesten.

Ressurspersonene får systematisk kompetanseheving i form av fagdager, og har tilbud om hospitering ved aktuelle avdelinger.

De praktiske oppgavene til ressursnettverkene er:

 • Klinisk arbeid på eget arbeidssted
 • Samhandling og systemarbeid
 • Kompetanseheving

Informasjon om nettverkene

Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling HNT

Nettverk for kreft og palliasjon i Trondheim

 

Sist oppdatert 04.04.2024