Årsrapport RevNatus for 2022

Hvert år publiseres det en rapport med resultater fra RevNatus. Rapporten for 2022 er nå tilgjengenlig på hjemmesiden stolav.no/revnatus.

Publisert 24.03.2023

​​RevNatus er et landsdekkende kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer. Til nå har over 2000 revmatikere bidratt med data til kvalitetssikring, overvåkning av behandlingsresultater og forskning på ulike problemstillinger knyttet til svangerskap og revmatisk sykdom. Les mer i den siste årsrapporten! ​