Biologisk medisin i svangerskap og vaksine

Retningslinjer for levende vaksine til barn der mor har brukt biologisk medisin i siste del av svangerskapet er oppdatert.

Publisert 26.05.2023

​Der mor bruker biologisk behandling fram til svangerskapsuke 22 og så slutter, kan barnet følge normalt vaksinasjonsprogram så fremt barnet er født til termin. 

I de tilfeller der mor har brukt biologisk behandling etter uke 22 i svangerskapet og barnet er født til termin, skal ingen vevende vaksiner gis før barnet er 12 måneder. 

I praksis gjelder dette vaksine mot rotavirus og BCG vaksinering hvis det er aktuelt. Helsestasjon og fastlege må informeres i tillegg til pasienten av behandlende revmatolog. 

Du kan lese om dette i vår "Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer".