E-læringskurs for helsepersonell

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer har utviklet et nytt e-læringskurs for behandlere!

Publisert 28.09.2022

​Kurset gir grunnleggende kunnskap om oppfølging og behandling av pasienter med revmatisk sykdom før, under og etter svangerskap. Det er egnet for alt helsepersonell som jobber med inflammatoriske revmatiske sykdommer.

​​For LIS oppfyller kurset læringsmål REV-078 i spesialistutdanningen for revmatologer: «Ha kunnskap om behandlingsmuligheter under svangerskap, fødsel og amming, og selvstendig kunne gi råd i forbindelse med svangerskapsplanlegging».

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer: nksr@stolav.no