Keisersnitt ved juvenil idiopatisk artritt

Ny artikkel med data fra RevNatus!

Publisert 28.09.2023


I denne norske studien med data fra RevNatus og Medisinsk fødselsregister har vi undersøkt om det er en sammenheng mellom aktiv sykdom og forekomst av keisersnitt ved juvenil idiopatisk artritt. Artikkelen har PMID: 37600477.

​​https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10435369/pdf/rkad062.pdf​