Keisersnitt ved spondyloartritt

Ny artikkel med data fra RevNatus!

Publisert 30.03.2023

​I denne norske studien med data fra RevNatus og Medisinsk fødselsregister har man undersøkt om det er en sammenheng mellom aktiv sykdom og forekomst av keisersnitt ved aksial spondyloartritt og psoriasisartritt. Artikkelen har PMID: 36863750. 

Caesarean section in women with axial spondyloarthritis and psoriatic arthritis: a population-based study | RMD Open (bmj.com)